"ქალებო, როცა ის ერთი ცეკვისთვის ოთხი საათი იფრენს, ამას სიყვარული ჰქვია, ნაკლებს არ დასჯერდეთ" - რა ვიდეოს აქვეყნებს ალექსანდრა პაიჭაძე - კვირის პალიტრა

"ქალებო, როცა ის ერთი ცეკვისთვის ოთხი საათი იფრენს, ამას სიყვარული ჰქვია, ნაკლებს არ დასჯერდეთ" - რა ვიდეოს აქვეყნებს ალექსანდრა პაიჭაძე

მო­დე­ლი, ფო­ტო­მო­დე­ლი, ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი და ინფლუ­ენ­სე­რი - ეს ალექ­სან­დრა პა­ი­ჭა­ძის ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის ნა­წი­ლია. ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და ღიად სა­უბ­რობს არა­ერთ სა­კი­თხზე, მათ შო­რის, ქა­ლი­სა და მა­მა­კა­ცის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე, ქა­ლე­ბის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა­სა და გაძ­ლი­ე­რე­ბა­ზე და, ასე­ვე, სა­კუ­თარ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ზე.

"ლა­მაზ­ზე მე­ტად, გამ­ბე­დავს ვი­ტყო­დი სა­კუ­თარ თავ­ზე, იმი­ტომ, რომ ბევ­რად მეტი გავ­ბე­დე, ვიდ­რე იმ სხვა ცნო­ბილ­მა ქა­ლებ­მა, ვი­საც ამ­დე­ნი წე­ლია ვხე­დავთ ეკ­რა­ნებ­ზე, სცე­ნა­ზე, ქუ­ჩა­ში... მე გავ­ბე­დე, ვიყო ის, ვინც ვარ; ვა­კე­თო ის, რაც მსი­ა­მოვ­ნებს, სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და ხალ­ხის აზ­რის მი­უ­ხე­და­ვად“, - ამ­ბობ­და ის ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში.

ალექ­სან­დრა პირ­ველ ქორ­წი­ნე­ბა­ში გი­ორ­გი ხა­ტი­აშ­ვილ­თან იმ­ყო­ფე­ბო­და. წყვილს ერთი შვი­ლი, დე­მეტ­რე შე­ე­ძი­ნა, თუმ­ცა ეს ურ­თი­ერ­თო­ბა მალე დამ­თავ­რდა. ორი წლის წინ კი ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ალექ­სან­დრა მე­ო­რე შვილს ელო­დე­ბო­და, მას და ბიზ­ნეს­მენ და­ვით კო­დუ­ას ქა­ლიშ­ვი­ლი შე­ე­ძი­ნათ, რო­მელ­საც ვიქ­ტო­რია და­არ­ქვეს. იხილეთ სრულად