რამდენიმე საათი ვულკანის ამოფრქვევამდე და ევაკუირებული დედაქალაქი - ისლანდია დიდი გამოწვევისთვის ემზადება - კვირის პალიტრა

რამდენიმე საათი ვულკანის ამოფრქვევამდე და ევაკუირებული დედაქალაქი - ისლანდია დიდი გამოწვევისთვის ემზადება

ის­ლან­დია ვულ­კან Fagradalsfjall-ის ამოფრქვე­ვის მო­ლო­დინ­შია. მიმ­დი­ნა­რე წლის ოქ­ტომ­ბრის ბო­ლო­დან, სამ­ხრეთ-და­სავ­ლე­თით ის­ლან­დი­ის დე­და­ქა­ლა­ქის, რე­ი­კი­ა­ვი­კის მიმ­დე­ბა­რე რე­გი­ონ­ში მი­წისძვრე­ბის აქ­ტი­ვო­ბის ზრდა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა.

ამოფრქვე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ზი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა მი­ად­გეს ად­გი­ლობ­რივ ინფრას­ტრუქ­ტუ­რას. მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სა­შიშ­რო­ე­ბის გამო, ქა­ლა­ქი გრინ­და­ვი­კი, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ მაგ­მა­ზე მდე­ბა­რე­ობს, უკვე ევა­კუ­ი­რე­ბუ­ლია.

sd-52335-1700142180.jpg

ნა­ხე­ვარ­კუნ­ძუ­ლის მე­წყერ­სა­ში­ში ზო­ნე­ბის გამო პი­რუ­ტყვი­სა და ფერ­მის ცხო­ვე­ლე­ბის გა­დარ­ჩე­ნა ვერ მოხ­დე­ბა… ამ დრო­ის­თვის კი კონ­კრე­ტულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბა აკ­რძა­ლუ­ლია.

"მაგ­მა აღარ არის დიდ სიღ­რმე­ში, ამი­ტომ მის ამოფრქვე­ვას ძა­ლი­ან მალე ვე­ლო­დე­ბით, რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში, ან სულ მცი­რე რამ­დე­ნი­მე დღე­ში",- აცხა­დებს ვი­დირ რე­ი­ნი­სო­ნი, ის­ლან­დი­ის სა­მო­ქა­ლა­ქო დაც­ვი­სა და სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის ხელ­მძღვა­ნე­ლი. (გააგრძელეთ კითხვა)