"112-დან შე­ტყო­ბი­ნე­ბას რომ მი­ვი­ღებთ უხვი ნა­ლე­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლიო, ანუ მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ ქვე­ყა­ნა უნდა დავ­ტო­ვოთ?" - მარიტა გუტაშვილი ნერგეეთის ტრაგედიას ეხმიანება - კვირის პალიტრა

"112-დან შე­ტყო­ბი­ნე­ბას რომ მი­ვი­ღებთ უხვი ნა­ლე­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლიო, ანუ მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ ქვე­ყა­ნა უნდა დავ­ტო­ვოთ?" - მარიტა გუტაშვილი ნერგეეთის ტრაგედიას ეხმიანება

მა­რი­ტა გუ­ტაშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. მან შო­ვის ტრა­გე­დი­ი­სას, მე­წყრის შე­დე­გად, ოჯა­ხის ცხრა წევ­რი და­კარ­გა. ქალი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ნერ­გე­ე­თის ტრა­გე­დი­ა­ზე წერს და სამ­ძი­მარს უცხა­დებს სო­ფელს.

მა­რი­ტა გუ­ტაშ­ვი­ლი:

- 9!.. ცხრა სი­ცო­ცხლე... ბევ­რია... და ჯერ კი­დევ არ ვი­ცით, რა და ვინ იქ­ნე­ბა შემ­დე­გი. რო­დემ­დე? 112-დან შე­ტყო­ბი­ნე­ბას რომ მი­ვი­ღებთ უხვი ნა­ლე­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლიო, ანუ მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ ქვე­ყა­ნა უნდა დავ­ტო­ვოთ?

14:17 / 08-02-2024 მა­რი­ტა გუ­ტაშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. მან შო­ვის ტრა­გე­დი­ი­სას, მე­წყრის შე­დე­გად, ოჯა­ხის ცხრა წევ­რი და­კარ­გა. ქალი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ნერ­გე­ე­თის ტრა­გე­დი­ა­ზე წერს და სამ­ძი­მარს უცხა­დებს სო­ფელს.

მა­რი­ტა გუ­ტაშ­ვი­ლი:

- 9!.. ცხრა სი­ცო­ცხლე... ბევ­რია... და ჯერ კი­დევ არ ვი­ცით, რა და ვინ იქ­ნე­ბა შემ­დე­გი. რო­დემ­დე? 112-დან შე­ტყო­ბი­ნე­ბას რომ მი­ვი­ღებთ უხვი ნა­ლე­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლიო, ანუ მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ ქვე­ყა­ნა უნდა დავ­ტო­ვოთ?

არ ვი­ცით, სა­ი­დან რა გად­მო­ვარ­დე­ბა ან დაგ­ვე­ცე­მა და ეგრე გა­მო­დის. სულ ეგ გან­ცდა მაქვს, რომ ხალ­ხი უნდა გარ­ბო­დეს, მაგ­რამ სად?! ან რა­ტომ?! სახ­ლე­ბი­დან რა­ტომ უნდა გავ­რბო­დეთ?!

შო­ვის მერე მი­ლი­ო­ნი შე­ტყო­ბი­ნე­ბა მომ­დის ამინ­დის პროგ­ნო­ზებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რა­საც ამ ციფ­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ხა­ნა­ში, ისე­დაც, უთ­ქვე­ნო­დაც ვი­გებთ. სამ­წუ­ხა­როა, რომ მეტს ვერ "ვა­ა­ნა­ლი­ზებთ" ან კი­დევ უა­რე­სი, "გვე­ზა­რე­ბა" უფრო მე­ტის გა­კე­თე­ბა. გა­მო­დის ბე­დის ანა­ბა­რად ვტო­ვებთ მო­სახ­ლე­ო­ბას, მერე ვე­ტყვით - ჩვენ ხომ გა­გაფრ­თხი­ლე­თო.

ნუ გვაჩ­ვე­ნებთ თა­ვებს, ვი­თომ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ზე ზრუ­ნავთ. ეგ არაა საქ­მის კე­თე­ბა...

p.s. სა­ქარ­თვე­ლოს ვუ­სამ­ძიმ­რებ სო­ფე­ლი ნერ­გე­ე­თის ტრა­გე­დი­ას. ცო­ცხლად გა­დარ­ჩე­ნილ ოჯა­ხის წევ­რებ­სა და მთელ სო­ფელს გამ­ძლე­ო­ბას გი­სურ­ვებთ.