მატილდა გვარლიანი Models.com-მა საუკეთესო 50 მოდელს შორის დაასახელა - კვირის პალიტრა

მატილდა გვარლიანი Models.com-მა საუკეთესო 50 მოდელს შორის დაასახელა

მა­ტილ­და გვარ­ლი­ა­ნი Models.com-მა სა­უ­კე­თე­სო 50 მო­დელს შო­რის და­ა­სა­ხე­ლა. ამით მა­ტილ­და გახ­და პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი მო­დე­ლი, რო­მე­ლიც ამ სი­ა­ში მოხ­ვდა.

რო­გორც გა­მო­ცე­მის ვებგ­ვერ­დზე ვკი­თხუ­ლობთ, TOP 50 მო­დელ­ში ხვდე­ბი­ან ახალ­გაზ­რდა მო­დე­ლე­ბი, რომ­ლებ­მაც ცნო­ბი­ლი ბრენ­დე­ბის, ჟურ­ნა­ლე­ბი­სა და ფო­ტოგ­რა­ფე­ბის რჩე­უ­ლე­ბი გახ­დნენ და აქვთ შან­სი მო­მა­ვა­ლი სუ­პერ­მო­დე­ლე­ბად იქ­ცნენ.

მა­ტილ­და გვარ­ლი­ანს ბოლო წლე­ბი ძა­ლი­ან დატ­ვირ­თუ­ლი აქვს. იხილეთ ფოტოები და განაგრძეთ კითხვა