"ჩამორიგებული თანხა რაც მაქვს, ის რომ დამიბრუნონ, ალბათ გავწვდები ბინის ყიდვას" - რას ჰყვება ნიკოლოზ რაჭველი? - კვირის პალიტრა

"ჩამორიგებული თანხა რაც მაქვს, ის რომ დამიბრუნონ, ალბათ გავწვდები ბინის ყიდვას" - რას ჰყვება ნიკოლოზ რაჭველი?

მუ­სი­კო­სი ნი­კო­ლოზ რაჭ­ვე­ლი ეკა ჩხე­ი­ძის გა­და­ცე­მას სტუმ­რობ­და, სა­დაც მისი ცხოვ­რე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვან დე­ტა­ლებ­ზე ისა­უბ­რა. რო­გორც ირ­კვე­ვა მსოფ­ლი­ო­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მუ­სი­კო­სი დღემ­დე ქი­რით ცხოვ­რობს. ამ­ბობს, რომ ამა­საც თა­ვი­სი მი­ზე­ზი აქვს.

"უცხო­ეთ­ში, გინ­და ამე­რი­კა­ში, გინ­და ევ­რო­პა­ში თით­ქმის ყვე­ლა ასე ცხოვ­რობს. ჩვენ­თან არის ეს რა­ღაც უც­ნა­უ­რო­ბა. წე­სით უნდა მქონ­დეს მაგ­რამ ვერ და­ვაგ­რო­ვე ეს ფული. რა­ღაც­ნა­ი­რი მო­თხოვ­ნე­ბიც მაქვს, პა­ტა­რა ბი­ნა­ში ვერ ვი­ცხოვ­რებ, რო­ი­ა­ლი უნდა და­ე­ტი­ოს მი­ნი­მუმ, ძა­ლი­ან ნა­თე­ლი უნდა იყოს, მიყ­ვარს მზე, დიდი ფან­ჯრე­ბი, მუ­სი­კის წერა დიდ ნა­თელ ოთახ­ში... ეგე­თი ბი­ნე­ბი ძვი­რი ღირს. მე მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ამ ფულს და­ვაგ­რო­ვებ ხოლ­მე, მერე ან ჩემს მე­გო­ბარს და­ჭირ­დე­ბა და უარს ვერ ვე­უბ­ნე­ბი, რად­გან იცი­ან, რომ მუდ­მი­ვად მაქვს დაგ­რო­ვი­ლი ფული... ჩა­მო­რი­გე­ბუ­ლი თან­ხა რაც მაქვს, ის რომ და­მიბ­რუ­ნონ, ალ­ბათ გავ­წვდე­ბი ბი­ნის ყიდ­ვას მაგ­რამ ვერ..." - ამ­ბობს რაჭ­ვე­ლი. იხილეთ სრულად