1 კგ ალუჩა 250 ლარი - რა ღირს იმპორტირებული თუთა და საზამთრო? - კვირის პალიტრა

1 კგ ალუჩა 250 ლარი - რა ღირს იმპორტირებული თუთა და საზამთრო?

სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა სუ­პერ­მარ­კეტ­ში ხი­ლის სა­ხე­ო­ბებს, რომ­ლის მო­სა­ვა­ლიც ამ ეტაპ­ზე, სე­ზო­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, არ გვაქვს და იმ­პორტზე შე­მო­დის, საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი ფასი აქვს. მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბა მი­იქ­ცია ალუ­ჩის ღი­რე­ბუ­ლე­ბამ. რო­გორც "ბიზ­ნესპრე­ნი­უს­მა“ გა­არ­კვია, სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში 1 კგ ალუ­ჩის ფასი 250 ლარს შე­ად­გენს.

გარ­და ალუ­ჩი­სა, მა­ღა­ლია იმ­პორ­ტუ­ლი სა­ზამ­თრო­სა და შავი თუ­თის ფა­სიც. მა­გა­ლი­თად, 1 კგ შავი თუთა მარ­კე­ტებ­ში 40 ლარი ღირს, ხოლო 7-8 კგ-იანი სა­ზამ­თრო 75 ლარი. რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ სა­შუ­ა­ლოდ 1 კგ სა­ზამ­თროს ფასი 9.4 – 10.7 ლა­რის ფარ­გლებ­ში მერ­ყე­ობს.

საქსტა­ტის მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, 2024 წლის იან­ვარ-თე­ბერ­ვალ­ში 14 660 დო­ლა­რის 12.97 ტონა სა­ზამ­თრო შე­მო­ვი­და იმ­პორ­ტით. 1 კგ სა­ზამ­თროს სა­იმ­პორ­ტო ფასი და­ახ­ლო­ე­ბით 1.1 დო­ლარს შე­ად­გენს (იმ­პორ­ტის პე­რი­ოდ­ში კურ­სით 2.95 ლარი). ეს ნიშ­ნავს იმას, რომ იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­ზამ­თრო მი­ნი­მუმ 218-263%-იანი ფას­ნა­მა­ტით იყი­დე­ბა.... გააგრძელეთ კითხვა