მატილდა გვარლიანი და თაკო ნაცვლიშვილი თბილისში მიმდინარე პროტესტს მხარს უჭერენ - რას აქვეყნებენ ყველაზე წარმატებული ქართველი მოდელები სოციალურ ქსელში - კვირის პალიტრა

მატილდა გვარლიანი და თაკო ნაცვლიშვილი თბილისში მიმდინარე პროტესტს მხარს უჭერენ - რას აქვეყნებენ ყველაზე წარმატებული ქართველი მოდელები სოციალურ ქსელში

თბი­ლის­ში “უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტის" წი­ნა­აღ­მდეგ პრო­ტეს­ტი გრძელ­დე­ბა.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტის მისი პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით გან­ხილ­ვა დღეს გაგ­რძელ­დე­ბა. ქვეყ­ნის ევ­რო­პუ­ლი კურ­სი­სა და ამ აქ­ცი­ე­ბის მხარ­დამ­ჭერ სთო­რებს და პოს­ტებს სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი აქ­ვეყ­ნე­ბენ.

მათ შო­რის ჩვე­ნი დრო­ის ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მო­დე­ლე­ბი - მა­ტილ­და გვარ­ლი­ა­ნი და თაკო ნაც­ვლიშ­ვი­ლიც არი­ან.

თბი­ლის­ში მიმ­დი­ნა­რე პრო­ტეს­ტის მხარ­და­სა­ჭე­რად მა­ტილ­დამ "სთო­რი­ში" გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ფოტო "ქალი ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შით":

რაც შე­ე­ხე­ბა თაკო ნაც­ვლიშ­ვილს, მან შარლ მი­შე­ლის გან­ცხა­დე­ბა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა:

"კა­ნო­ნი არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მის­წრა­ფე­ბებს ევ­რო­კავ­ში­რის­კენ და და­ა­შო­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­ში­რის­გან", - ამ­ბობს შარლ მი­შე­ლი.

ambebi.ge