"ეს ყველაფერი, შეიძლება, ორი საძაგელი ძალის, "ნაცების" და "ქოცების" დასასრულის დასაწყისი იყოს" - რას ამბობს დავით ბეშიტაიშვილი? - კვირის პალიტრა

"ეს ყველაფერი, შეიძლება, ორი საძაგელი ძალის, "ნაცების" და "ქოცების" დასასრულის დასაწყისი იყოს" - რას ამბობს დავით ბეშიტაიშვილი?

მსა­ხი­ო­ბი და­ვით ბე­ში­ტა­იშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც გუ­შინ­დელ აქ­ცი­ა­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და ამ­ბობს, რომ ახალ­გაზ­რდე­ბის პრო­ტეს­ტი შე­დეგს აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­ი­ღებს.

მისი თქმით, მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი რო­გორც "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ისე "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" დას­რუ­ლე­ბა უნდა იყოს.

"ეს ყვე­ლა­ფე­რი, შე­იძ­ლე­ბა, ორი სა­ძა­გე­ლი ძა­ლის, "ნა­ცე­ბის" და "ქო­ცე­ბის" და­სას­რუ­ლის და­სა­წყი­სი იყოს, რად­გან ეს ერთი ძა­ლაა, რო­მე­ლიც ერ­თმა­ნეთს ასაზ­რდო­ებს. ყვე­ლა ნი­უ­ან­სი იმის­კენ მი­უ­თი­თებს რომ ამ საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ებ­მა შე­დე­გი უნდა გა­მო­ი­ღოს" - მსა­ხი­ო­ბი და­ვით ბე­ში­ტა­იშ­ვი­ლი აქ­ცი­ი­დან

ცნო­ბის­თვის ახალ­გაზ­რდე­ბი გუ­შინ, თავ­და­პირ­ვე­ლად პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბას­თან შე­იკ­რიბ­ნენ, ამის შემ­დგომ კი, მსვლე­ლო­ბით იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლთან გა­და­ი­ნაც­ვლეს, რის შემ­დე­გაც ასე­ვე მსვლე­ლო­ბით გა­ე­მარ­თნენ გმირ­თა მო­ე­დან­ზე. მათ გმირ­თა მო­ე­დან­ზე ფიცი და­დეს, რაც მა­თი­ვე თქმით, არის პი­რო­ბა იმი­სა, რომ “უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ” კა­ნონპ­რო­ექტს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ვერ მი­ი­ღებს. გმირ­თა მო­ედ­ნის შემ­დეგ აქ­ცია პარ­ლა­მენ­ტთან და­ას­რუ­ლეს. წყარო