სპეცრაზმმა თავისუფლების მოედანი დატოვა - აქციის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაჰყავთ სხვა საპოლიციო დანაყოფებიც - კვირის პალიტრა

სპეცრაზმმა თავისუფლების მოედანი დატოვა - აქციის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაჰყავთ სხვა საპოლიციო დანაყოფებიც

სპეც­და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის რაზმმა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­და­ნი და­ტო­ვა. ამ დრო­ის­თვის აღ­ნიშ­ნულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე უსაფრ­თხო­ე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი მოხ­სნი­ლია. ჯერ­ჯე­რო­ბით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე რჩე­ბი­ან სხვა სა­პო­ლი­ციო ძა­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, თუმ­ცა მათ ამ დრო­ის­თვის ად­გილ­ზე გან­ლა­გე­ბულ ავ­ტო­ბუ­სებ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლეს.

ამ დრო­ის­თვის სპეც­და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის რაზ­მის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი რჩე­ბი­ან მხო­ლოდ უშუ­ა­ლოდ პარ­ლა­მენ­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, მათ შო­რის ჭი­ჭი­ნა­ძი­სა და ჩი­ტა­ძის ქუ­ჩებ­ზე.

პო­ლი­ცი­აა მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი სცე­ნას­თან, რო­მე­ლიც "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" მიერ ხვალ და­ა­ნონ­სე­ბულ შეკ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით არის და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი.

პარ­ლა­მენ­ტის მიმ­დე­ბა­რედ რჩე­ბა ასე­ვე, წყლის ჭავ­ლის მან­ქა­ნა.