"ბიძინა, შენ მე მომატყუე და ჩემისთანა ბევრი მოატყუე - ქვეყანას არ გადაგაბარებინებთ შენი შიშების გამო!" - კვირის პალიტრა

"ბიძინა, შენ მე მომატყუე და ჩემისთანა ბევრი მოატყუე - ქვეყანას არ გადაგაბარებინებთ შენი შიშების გამო!"

გუ­შინ, ტრი­ბუ­ნას­თან იდგა პუ­ტი­ნის მსა­ხუ­რი რუსი ივა­ნიშ­ვი­ლი - ქვე­ყა­ნას არ გა­და­გა­ბა­რე­ბი­ნებთ შენი ში­შე­ბის გამო! აი, ეს და­ი­მახ­სოვ­რე, ივა­ნიშ­ვი­ლო - ამის შე­სა­ხებ ოპო­ზი­ცი­ო­ნერ­მა დე­პუ­ტატ­მა თაკო ჩარ­კვი­ან­მა პარ­ლა­მენ­ტის პლე­ნა­რულ სხდო­მა­ზე გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც ჩარ­კვი­ან­მა აღ­ნიშ­ნა, მას არას­დროს და­უ­მა­ლავს, რომ 2012 წელს მხარს „ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ უჭერ­და, რად­გა­ნაც ცვლი­ლე­ბას ემ­ხრო­ბო­და.

„ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ წევ­რი არას­დროს ვყო­ფილ­ვარ, მაგ­რამ, რა თქმა უნდა, ვემ­ხრო­ბო­დი შეც­ვლას. გუ­შინ, რაც მო­ვის­მი­ნეთ ივა­ნიშ­ვი­ლის სი­ტყვა, ეს ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვი­ღე იმ წლებ­ში და მხო­ლოდ ამან გა­ნა­პი­რო­ბა ჩემი პო­ლი­ტი­კა­ში შე­მოს­ვლა. რაც გუ­შინ მო­ვის­მი­ნე, რუ­სუ­ლი „სფი­ჩი“, მის გამო წა­ვე­დი ოპო­ზი­ცი­ა­ში. გუ­შინ პუ­ტი­ნის მსა­ხუ­რი რუსი ივა­ნიშ­ვი­ლი ტრი­ბუ­ნას­თან, რუსი ივა­ნიშ­ვი­ლი! ბი­ძი­ნა, შენ მე მო­მა­ტყუე და ჩე­მის­თა­ნა ბევ­რი მო­ა­ტყუე. მე შენ­გან სხვა სი­ტყვე­ბი მაქვს მოს­მე­ნი­ლი გორ­ში, 2012 წელს, პი­რა­დი სა­უბ­რის დროს. ყვე­ლა­ფე­რი მო­მა­ტყუე და ქვე­ყა­ნას არ გა­და­გა­ბა­რე­ბი­ნებთ შენი ში­შე­ბის გამო. აი, ეს და­ი­მახ­სოვ­რე, ივა­ნიშ­ვი­ლო“-გა­ნა­ცხა­და თაკო ჩარ­კვი­ან­მა.

IPN