"9 აპრილის ღამეს 15 წლის ვიყავი მამაჩემი ქუჩა-ქუჩა რომ მეძებდა. წუხელ, 15 წლის შვილი სახლში აღარ იყო. დავუწყე ძებნა და ლაივში ვიპოვე, რუსთაველზე" - რას წერს ირაკლი ოქრუაშვილი? - კვირის პალიტრა

"9 აპრილის ღამეს 15 წლის ვიყავი მამაჩემი ქუჩა-ქუჩა რომ მეძებდა. წუხელ, 15 წლის შვილი სახლში აღარ იყო. დავუწყე ძებნა და ლაივში ვიპოვე, რუსთაველზე" - რას წერს ირაკლი ოქრუაშვილი?

თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი ირაკ­ლი ოქ­რუ­აშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში 15 წლის შვი­ლის შე­სა­ხებ წერს, რო­მე­ლიც თბი­ლის­ში მიმ­დი­ნა­რე საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ე­ბის მო­ნა­წი­ლეა.

"89 წლის 9 აპ­რი­ლის ღა­მეს 15 წლის ვი­ყა­ვი მა­მა­ჩე­მი ქუჩა-ქუჩა რომ მე­ძებ­და.

წუ­ხელ გა­მეღ­ვი­ძა და შემ­თხვე­ვით ვნა­ხე 15 წლის შუ­ა­თა­ნა შვი­ლი სახ­ლში აღარ იყო. და­ვუ­წყე ძებ­ნა და ქარ­თლოს ნატ­როშ­ვი­ლის ლა­ივ­ში ვი­პო­ვე რუს­თა­ველ­ზე. შვი­ლის საქ­ცი­ე­ლი კი გა­მი­ხარ­და, მაგ­რამ 35 წელი გა­ვი­და 9 აპ­რილს შემ­დეგ და ბა­რი­კა­დე­ბის მე­ო­რე მხა­რეს ისევ რუ­სე­ბი დგა­ნან", - წერს ოქ­რუ­აშ­ვი­ლი.