აღმოჩენა იერუსალიმის მიწისქვეშეთში, რომელიც ბიბლიის მართებულობას ამტკიცებს - კვირის პალიტრა

აღმოჩენა იერუსალიმის მიწისქვეშეთში, რომელიც ბიბლიის მართებულობას ამტკიცებს

ის­რა­ელ­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ აღ­მო­ჩე­ნა­ზე მსჯე­ლო­ბენ - დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ით­ვლე­ბო­და, რომ და­ვი­თის ქა­ლა­ქის აღ­მო­სავ­ლეთ ფერ­დობ­ზე მდე­ბა­რე კე­დე­ლი იუ­დე­ის მეფე ხი­ზკი­აჰუს მიერ იყო აშე­ნე­ბუ­ლი, თუმ­ცა კვლე­ვე­ბის შე­დე­გად დამ­ტკიც­და, რომ იგი ხი­ზკი­აჰუს წი­ნაპ­რის, უზი­ას ბრძა­ნე­ბით აა­გეს.

84407603-13378663-an-almost-decade-long-study-has-revealed-it-was-built-by-his-gre-a-81-1714723742271-ezgifcom-avif-to-jpg-converter-63818-1714817381.jpg

"ათწლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე ვა­რა­უ­დობ­დნენ, რომ ეს კე­დე­ლი აშენ­და იუ­დას მეფე ხი­ზკი­აჰუს მიერ. მაგ­რამ ახლა ცხა­დი ხდე­ბა, რომ მეფე უზი­ას დრო­ი­დან თა­რიღ­დე­ბა, რო­გორც ეს ბიბ­ლი­ა­შია მი­თი­თე­ბუ­ლი", - გა­ნა­ცხა­და ჯო უზი­ელ­მა, ის­რა­ე­ლის სიძ­ვე­ლე­ე­ბის ორ­გა­ნოს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა (IAA). გააგრძელეთ კითხვა