მაკულიტერატურა დაბრუნდა! ერთად ვიზრუნოთ გარემოზე - კვირის პალიტრა

მაკულიტერატურა დაბრუნდა! ერთად ვიზრუნოთ გარემოზე

„მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რა“ გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“-ის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტია, რომ­ლის პრე­ზენ­ტა­ცია პირ­ვე­ლად 12 წლის წინ, 2012 წლის 27 მა­ისს, თბი­ლი­სის წიგ­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე გა­ი­მარ­თა.

პრო­ექ­ტში უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი ჩა­ერ­თო. „მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რამ“ მო­სახ­ლე­ო­ბას სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბი და გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ქა­ღალ­დი ახალ წიგ­ნებ­ზე გა­და­ეც­ვა­ლა და თა­ვი­სი ბიბ­ლი­ო­თე­კა გა­ემ­დიდ­რე­ბი­ნა.

383496269-703817011782685-7552732248079559524-n-38661-1715931092.jpg

„მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რა“ გახ­და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რგო­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის ჩა­ბა­რე­ბის, გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და კი­თხვის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის სა­კი­თხში. გარ­და ამი­სა, წიგ­ნე­ბის ანა­ლი­ზი­სა და დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის შე­დე­გად, ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას „მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რამ“ უამ­რა­ვი უნი­კა­ლუ­რი წიგ­ნი და­უბ­რუ­ნა.

„მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რა“ გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბის სიით კვლავ დაბ­რუნ­და! მათ, ვი­საც სურს ძვე­ლი, უსარ­გებ­ლო წიგ­ნე­ბის, თა­ბა­ხის ფურ­ცლე­ბის, რვე­უ­ლე­ბის, ძვე­ლი გა­ზე­თე­ბის ახალ წიგ­ნებ­ში გა­დაც­ვლა, მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ „ნერ­გე­ბის“ მი­ღე­ბა შე­უძ­ლი­ათ.

371890688-684092590421794-652446093976379992-n-38607-1715931091.jpg

„მა­კუ­ლი­ტე­რა­ტუ­რა“ ჩა­ბა­რე­ბუ­ლი მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ მხო­ლოდ ახალ წიგ­ნებს გვთა­ვა­ზობს. დაგ­რო­ვი­ლი ნერ­გე­ბი ახალ წიგ­ნებ­ში იც­ვლე­ბა.

რო­მე­ლი წიგ­ნე­ბის აღე­ბას შეძ­ლებთ მა­კუ­ლა­ტუ­რის სა­ნაც­ვლოდ:

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „ერთი მო­თხრო­ბა“

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „50 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა წა­ი­კი­თხო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი“

აგა­თა კრის­ტის დე­ტექ­ტი­უ­რი რო­მა­ნე­ბი

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „ოქ­როს კო­ლექ­ცია“

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „იკი­თხე კლა­სი­კა“

წიგ­ნე­ბი „ლი­ბერ­თინ­სის“ სე­რი­ი­დან

წიგ­ნე­ბი Liber Kids-ის სე­რი­ი­დან

წიგ­ნე­ბი ბიზ­ნეს­ზე და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „პა­ლიტ­რა კლა­სი­კა“

მსოფ­ლი­ოს სა­ოც­რე­ბე­ბი

მუ­ზე­უ­მე­ბი - მუ­ზე­უ­მე­ბის ის­ტო­რია და­სა­ბა­მი­დან დღემ­დე

წიგ­ნე­ბი სე­რი­ი­დან „წლის ბესტსე­ლე­რი“

სხვა­დას­ხვა ქარ­თუ­ლი და მსოფ­ლიო ბესტსე­ლე­რე­ბი

ხმო­ვა­ნი სა­ბავ­შვო წიგ­ნე­ბი

სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი და სხვ.

მა­კუ­ლა­ტუ­რის გა­დაც­ვლის გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი მი­სა­მარ­თია: ქი­ზი­ყის 50 ბ.

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად და­რე­კეთ ნო­მერ­ზე: 599 888 226

(R)