"100-მა კაცმა მომწერა, რა ხდება თქვენთან თეატრშიო... ეს "აქცია" იყო თეატრის რამდენიმე მსახიობის მოფიქრებული, მე არ ვიზიარებ მათ შეხედულებებს" - რას წერს მსახიობი თემურ გვალია? - კვირის პალიტრა

"100-მა კაცმა მომწერა, რა ხდება თქვენთან თეატრშიო... ეს "აქცია" იყო თეატრის რამდენიმე მსახიობის მოფიქრებული, მე არ ვიზიარებ მათ შეხედულებებს" - რას წერს მსახიობი თემურ გვალია?

თუ­მა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბი, თე­მურ გვა­ლია ამ­ბობს, რომ გუ­შინ­დე­ლი პრო­ტეს­ტი, სპექ­ტაკ­ლის შემ­დეგ, რამ­დე­ნი­მე მსა­ხი­ო­ბის მიერ იყო მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი და ის თა­ვად არ იზი­ა­რებს ამ მსა­ხი­ო­ბე­ბის პო­ზი­ცი­ას.

"ახლა მო­მის­მი­ნეთ! გუ­შინ "მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის თე­ატ­რში" გა­ი­მარ­თა "მი­ხე­ილ თუ­მა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თე­ატ­რში" დად­გმუ­ლი სპექ­ტაკ­ლი "მეფე ლირი". სპექ­ტაკ­ლი როცა დამ­თავ­რდა, ეგ­რეთ წო­დე­ბუ­ლი "პაკ­ლო­ნის" შემ­დეგ გა­ი­შა­ლა პლა­კა­ტე­ბი "არა რუ­სულ კა­ნონს" და კი­დევ სხვა... ეს იყო ამ სპექ­ტაკ­ლის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა, რო­მელ­საც თე­ატ­რის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი არ იზი­ა­რებს და არ ემ­ხრო­ბა! ამას იმი­ტომ აღ­ვნიშ­ნავ, რომ სხვა­დას­ხვა სა­ინ­ფორ­მა­ცი­ო­ე­ბი ამ ფაქტთან და­კავ­ში­რე­ბით, ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვის ავ­ტო­რად მთლი­ა­ნად "მი­ხე­ილ თუ­მა­ნიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თე­ატრს" მო­იხ­სე­ნი­ე­ბენ, რაც არის ტყუ­ი­ლი და სრუ­ლი დე­ზინ­ფორ­მა­ცია!!!!!

გუ­შინ­დე­ლი "პერ­ფორ­მან­სი" მთლი­ა­ნად მო­ფიქ­რე­ბუ­ლი და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი იყო სპექ­ტაკლში მო­ნა­წი­ლე მსა­ხი­ო­ბე­ბის მიერ და არა "თუ­მა­ნიშ­ვი­ლის" თე­ატ­რის მიერ.. ხოდა ძა­ლი­ან გთხოვთ ყვე­ლას! როცა ამ თე­მას ეხე­ბით სოც-ქსელ­ში, ისა­უბ­რეთ მათ­ზე, ვინც უშუ­ა­ლოდ და­გეგ­მა ეს აქ­ცია და ვინც იღებ­და მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას და არა მთლი­ა­ნად დას­ზე!

ამ დას­ში მეც ვარ და მაგ­რად არ მსი­ა­მოვ­ნებს, როცა სხვის ნა­მოქ­მე­დარს მე და გან­სხვა­ვე­ბულ აზ­რზე მყოფ მსა­ხი­ო­ბებს გვტე­ნი­ან, არას­წო­რად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი სა­ა­გენ­ტო­ე­ბი თუ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი!

100-მა კაც­მა მომ­წე­რა.. მე­კი­თხე­ბი­ან რა ხდე­ბა თქვენ­თან თე­ატ­რშიო და და­ვი­ღა­ლე პა­სუ­ხე­ბის გა­ცე­მით! რა ხდე­ბა და ის ხდე­ბა რაც მთლი­ა­ნად ქვე­ყა­ნა­ში!" (გააგრძელეთ კითხვა)

წაიკითხეთ ასევე:

ზურა და გიორგი ყიფშიძეების პროტესტი სცენიდან: როგორ პასუხობს ნატალია ყიფშიძე სოცქსელში ატეხილ აჟიოტაჟს?