ფინანსთა მინისტრის მოადგილე თანამდებობას ტოვებს - რას წერს მირზა გელაშვილი? - კვირის პალიტრა

ფინანსთა მინისტრის მოადგილე თანამდებობას ტოვებს - რას წერს მირზა გელაშვილი?

ფი­ნანსთა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე მირ­ზა გე­ლაშ­ვი­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბას ტო­ვებს. თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­ტო­ვე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია გე­ლაშ­ვილ­მა LinkedIn-ზე და­წე­რა.

"სა­ჯა­რო სამ­სა­ხურ­ში მუ­შა­ო­ბის 10 წლის თავ­ზე ვტო­ვებ ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტროს.

შემ­დგომ საქ­მი­ა­ნო­ბას სა­კონ­სულ­ტა­ციო სფე­რო­ში გა­ვაგ­რძე­ლებ.

კო­ლე­გებს და პარტნი­ო­რებს - გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ, ვი­საც ბოლო რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში პი­რა­დად ვერ და­ვემ­შვი­დო­ბე - მად­ლო­ბას გიხ­დით თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის­თვის და გი­სურ­ვებთ წარ­მა­ტე­ბებს!

გი­ლო­ცავთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღეს! სა­ქარ­თვე­ლოს მო­მა­ვა­ლი ევ­რო­პა­შია!“- წერს მირ­ზა გე­ლაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ პლატ­ფორ­მა­ზე. წყარო