"მე და ეკა 11 წელი ვიყავით ერთად... 30 წლის შვილი გვყავს, ამიტომ ის ოჯახი ჩემთვის დღემდე ფასეულია" - რას ამბობს გიორგი ნაკაშიძე ყოფილ მეუღლეზე - კვირის პალიტრა

"მე და ეკა 11 წელი ვიყავით ერთად... 30 წლის შვილი გვყავს, ამიტომ ის ოჯახი ჩემთვის დღემდე ფასეულია" - რას ამბობს გიორგი ნაკაშიძე ყოფილ მეუღლეზე

გი­ორ­გი ნა­კა­ში­ძე გა­და­ცე­მა "ნი­კო­ლო­ზის კი­თხვებს" სტუმ­რობ­და. მსა­ხი­ობ­მა ისა­უბ­რა ყო­ფილ მე­უღ­ლე ეკა ან­დრო­ნი­კაშ­ვილ­თან მე­გობ­რო­ბა­ზე, რო­მელ­თა­ნაც 30 წლის სა­ერ­თო შვი­ლი ჰყავს. ოჯა­ხი 21 წლის ასაკ­ში შექ­მნა, ამ­ბობს, რომ ორი მსა­ხი­ო­ბი ოჯახ­ში რთუ­ლია...

- 21 წლის ვი­ყა­ვი, რო­დე­საც და­ვო­ჯახ­დი. მე და ეკა ერ­თად ვსწავ­ლობ­დით, მაგ­რამ ერთი ჯგუ­ფით ქვე­ვით იყო. სამი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ვიც­ნობ­დი ადა­მი­ანს, მაგ­რამ გრძნო­ბა მის მი­მართ არ მქონ­და. დღემ­დე ულა­მა­ზე­სია ეს ადა­მი­ა­ნი, ჩვენს შო­რის გრძნო­ბა მე­ო­თხე კურ­სზე გაჩ­ნდა… კუ­პი­დონ­მა მა­შინ ჩა­იქ­რო­ლა და ისა­რი მეს­რო­ლა.

სა­ნამ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნი რთუ­ლია იმა­ზე ფიქ­რი, რომ ცოლი უნდა მო­იყ­ვა­ნო, ამას თა­ვი­სი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი აქვს. მი­თუ­მე­ტეს 90-იან წლებ­ში, მაგ­რამ ჩვენ­მა სიყ­ვა­რულ­მა ყვე­ლა­ფერს აჯო­ბა. ერ­თმა­ნე­თი დიდი სიყ­ვა­რუ­ლით მი­ვი­ღეთ და დღემ­დე ასე გრძელ­დე­ბა. 30 წლის შვი­ლი გვყავს, ლე­ვან ნა­კა­ში­ძე, ამი­ტომ ის ოჯა­ხი ჩემ­თვის დღემ­დე ფა­სე­უ­ლია, ურ­თი­ერ­თო­ბაც მაქვს და სხვა­თა შო­რის, კო­ლე­გე­ბი ვართ და დღემ­დე ერთ თე­ატ­რში ვმუ­შა­ობთ… გააგრძელეთ კითხვა