"ღვანკითში მიადგა “ტვ1” ჩემს მოხუც მშობლებს. ეკითხებიან, სოფლის სახლი რით ააშენეთ და "რუსულ” კანონს თუ ეთანხმებითო?" - მამუკა მდინარაძე - კვირის პალიტრა

"ღვანკითში მიადგა “ტვ1” ჩემს მოხუც მშობლებს. ეკითხებიან, სოფლის სახლი რით ააშენეთ და "რუსულ” კანონს თუ ეთანხმებითო?" - მამუკა მდინარაძე

რო­გორც ჩანს, გუ­შინ­დე­ლი დღის­თვის შუ­რის­ძი­ე­ბა გა­და­წყვი­ტეს და ღვან­კით­ში მი­ად­გა "ტვ პირ­ვე­ლი“ ჩემს მო­ხუც მშობ­ლებს, კა­ნონ­ზე ერთი არ­გუ­მენ­ტი ვერ და­დეს ამ­დე­ნი თვეა და დე­და­ჩემს ეკი­თხე­ბი­ან - ფა­შიზ­მია მშობ­ლებ­ზე და შვი­ლებ­ზე ბუ­ლინ­გის მცდე­ლო­ბა, - ამის შე­სა­ხებ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი მდი­ვა­ნი და სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დე­რი მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს.

მისი თქმით, კი­თხვა ეხე­ბო­და იმას, თუ რით აა­შე­ნეს სოფ­ლის სახ­ლი და "რუ­სულ“ კა­ნონს თუ ეთან­ხმე­ბი­ან.

"რო­გორ აგო­ნი­ა­ში არი­ან. ფა­შიზ­მის მო­რი­გი გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა: რო­გორც ჩანს გუ­შინ­დე­ლი დღის­თვის შუ­რის­ძი­ე­ბა გა­და­წყვი­ტეს და ღვან­კით­ში მი­ად­გა “ტვ1” ჩემს მო­ხუც მშობ­ლებს. (ღმერ­თს მად­ლო­ბა, რომ ჩემი შშმ სტა­ტუ­სის, თუმ­ცა ჯან-ღო­ნით სავ­სე ძმა სახ­ლში არ იყო…) ეკი­თხე­ბი­ან, სოფ­ლის სახ­ლი რით აა­შე­ნეთ და "რუ­სულ” კა­ნონს თუ ეთან­ხმე­ბი­თო. დე­და­ჩე­მი იმ­დე­ნად ცუ­დად გახ­და, ექი­მე­ბი მი­დი­ან მის და­სახ­მა­რებ­ლად. ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მკვლე­ლე­ბი არი­ან. პირ­და­პი­რი გან­ზრახ­ვით ჩა­სუ­ლი მკვლე­ლე­ბი!

კა­ნონ­ზე ერთი არ­გუ­მენ­ტი ვერ და­დეს ამ­დე­ნი თვეა და დე­და­ჩემს ეკი­თხე­ბი­ან, ქალი ფეხ­ზე ძლივს დგას…

სახ­ლის ხარ­ჯებს რაც შე­ე­ხე­ბა, ჯერ მე მკი­თხეთ აქ ან დეკ­ლა­რა­ცი­ას ჩა­ხე­დეთ, თეთ­რე­ბის სი­ზუს­ტით მი­წე­რია, კრე­დი­ტი რამ­დე­ნი მაქვს აღე­ბუ­ლი, რა გავ­ყი­დეთ, რო­გორ მო­ვახ­მა­რე შე­სა­ბა­მი­სი თან­ხა მშე­ნებ­ლო­ბას, დე­ტა­ლუ­რი გან­მარ­ტე­ბე­ბიც კი მაქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში!

და სა­ერ­თოდ, კარ­გად და­ი­მახ­სოვ­რეთ ყვე­ლამ, სი­ცო­ცხლით ვა­გებ პა­სუხს, რომ ჩემი ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერთ თეთ­რს ვე­რას­დროს მი­პოვ­ნით და­უ­სა­ბუ­თე­ბელ შე­მო­სა­ვალს! იმი­ტომ, რომ სწო­რედ მაგ მშობ­ლებ­მა გამ­ზარ­დეს ზუს­ტად ისე, რო­გორც მათ თა­ვად იცხოვ­რეს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა - პა­ტი­ოს­ნად! თქვენ ვერ წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ თქვე­ნი პატ­რო­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მაგ­რამ მო­გი­წევთ და­ი­ჯე­როთ, რომ უმ­რავ­ლე­სო­ბის ლი­დერ­საც კი ჭირ­დე­ბა კრე­დი­ტე­ბის აღე­ბა, მშობ­ლებს სოფ­ლის სახ­ლის აშე­ნე­ბა­ში რომ მი­ეხ­მა­როს!

ფა­შიზ­მია მშობ­ლებ­ზე და შვი­ლებ­ზე ბუ­ლინ­გის მცდე­ლო­ბა, მაგ­რამ ვერც ამით შე­არ­ყევთ სი­მარ­თლეს, ღირ­სე­ბას და სი­ა­მა­ყეს, რაც ყვე­ლა­ფერ­ზე მე­ტად აში­ნებს აგენ­ტუ­რას!“ - წერს მა­მუ­კა მდი­ნა­რა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში.