თბი­ლის­ში ძლი­ერ­მა წვი­მამ და ზო­გი­ერთ უბან­ში სე­ტყვამ პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მნა - კვირის პალიტრა

თბი­ლის­ში ძლი­ერ­მა წვი­მამ და ზო­გი­ერთ უბან­ში სე­ტყვამ პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მნა

თბი­ლის­ში ძლი­ერ­მა წვი­მამ და ზო­გი­ერთ უბან­ში სე­ტყვამ პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მნა - დატ­ბო­რა ქუ­ჩე­ბი, გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, რუს­თა­ველ­ზე და­ზი­ან­და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღის­თვის მომ­ზა­დე­ბუ­ლი დე­კო­რა­ცი­ე­ბი.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ვრცელ­დე­ბა თბი­ლი­სის სხვა­დას­ხვა ტე­რი­ტო­რი­ი­დან ძლი­ე­რი წვი­მის შე­დე­გად შექ­მნი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის ფოტო და ვი­დეო კად­რე­ბი. "რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" ცნო­ბით, წყა­ლი შე­ვი­და მეტ­რო "რუს­თა­ველ­ში" და რიგ უბ­ნებ­ში და­იტ­ბო­რა სა­დარ­ბა­ზო­ე­ბიც.