თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის დასრულებამდე დარჩა მხოლოდ 1 დღე! - კვირის პალიტრა

თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის დასრულებამდე დარჩა მხოლოდ 1 დღე!

წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი და­სას­რულს უახ­ლოვ­დე­ბა! გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L“ წიგ­ნის ყვე­ლა მოყ­ვა­რულს თა­ვის სტენდთან იწ­ვევს, სა­დაც ახა­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი­სა და ბესტსე­ლე­რე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი დაგ­ხვდე­ბათ, ასე­ვე ისარ­გებ­ლებთ ფას­დაკ­ლე­ბით მრა­ვალ წიგნ­ზე.

ტრა­დი­ცი­უ­ლად, „პა­ლიტ­რა L“-მა წელ­საც არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბა წარ­მო­ად­გი­ნა ფეს­ტი­ვალ­ზე:

შეხ­ვედ­რე­ბი ავ­ტო­რებ­თან და ახა­ლი წიგ­ნე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცია, რო­მე­ლიც ფეს­ტი­ვა­ლის მსვლე­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი წიგ­ნებ­ზე „პა­ლიტ­რა L“-ის სხვა­დას­ხვა სე­რი­ი­დან, მათ შო­რის:

„იკი­თხე ქარ­თუ­ლი XXI“, „კი­დევ 15 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა წა­ი­კი­თხო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“, რო­მე­ლიც გახ­ლავთ გაგ­რძე­ლე­ბა პრო­ექ­ტი­სა: „50 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა წა­ი­კი­თხო სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“ და სხვა.

წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2 ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით, „ექ­სპო ჯორ­ჯი­ას“ მე-5, მე-6 და მე-11 პა­ვი­ლი­ო­ნებ­ში ელის სტუმ­რებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პროგ­რა­მით.

არ გა­მო­ტო­ვოთ შან­სი, შე­ავ­სოთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ახა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნე­ბით, ბი­უ­ჯე­ტურ ფა­სებ­ში!

გე­ლო­დე­ბით Palitra L-ის სტენდთან!

R