"მე და გიორგის თავს დაგვესხნენ... ჩვეულებრივი პროვოკაციის მოწყობის სურვილით" - რას წერს ვაშაძის მეუღლე? - კვირის პალიტრა

"მე და გიორგის თავს დაგვესხნენ... ჩვეულებრივი პროვოკაციის მოწყობის სურვილით" - რას წერს ვაშაძის მეუღლე?

„სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის“ ლი­დე­რის გი­ორ­გი ვა­შა­ძის მე­უღ­ლე, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და, რო­დე­საც თავს და­ესხნენ. რო­გორც ქეთი სი­ჭი­ნა­ვა წერს, თავ­დამ­სხმე­ლე­ბი მას შემ­დეგ გა­იქ­ცნენ, რაც გარ­შე­მომ­ყო­ფე­ბის რე­აქ­ცია ნა­ხეს...

ქეთი სი­ჭი­ნა­ვა:

"გუ­შინ, მე და გი­ორ­გის თავს დაგ­ვეს­ხა მო­ნის მო­ნე­ბი, ძონ­ძე­ბი უფრო სწო­რედ, ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი პრო­ვო­კა­ცი­ის მო­წყო­ბის სურ­ვი­ლით. მარ­თლა სა­ცო­და­ვე­ბი იყ­ვნენ, რა­ღაც­ნა­ი­რად შე­მე­ცოდ­ნენ კი­დეც...

ალ­ბათ, ხალ­ხის გულ­წრფელ აგ­რე­სი­ას „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის მი­მართ ასე პა­სუ­ხო­ბენ, მოგ­ზავ­ნი­ლი ჩმო­რე­ბით.

პ.ს. ხალ­ხის რე­აქ­ცი­ის გამო გა­იქ­ცნენ, ყვე­ლა ხე­დავს რა­საც და­ემ­სგავ­სნენ და არა­ვის ეში­ნია!"

წყარო