არ გამოტოვო ბოლო შანსი შეიძინო წიგნები დიდი ფასდაკლებით და მოემზადო საზაფხულო თავგადასავლისთვის - კვირის პალიტრა

არ გამოტოვო ბოლო შანსი შეიძინო წიგნები დიდი ფასდაკლებით და მოემზადო საზაფხულო თავგადასავლისთვის

ზა­ფხუ­ლი და­ი­წყო, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ წინ ბევ­რი სა­ო­ცა­რი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი გვე­ლის! მაგ­რამ რა შე­იძ­ლე­ბა იყოს წიგ­ნით თავ­გა­და­სა­ვალ­ზე კარ­გი?

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L" გაძ­ლევთ უნი­კა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, მო­ემ­ზა­დოთ ზა­ფხუ­ლის არ­და­დე­გე­ბის­თვის და შე­ავ­სოთ თქვე­ნი ბიბ­ლი­ო­თე­კა ფას­დაკ­ლე­ბით!

მხო­ლოდ თბი­ლი­სის წიგ­ნის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლის დღე­ებ­ში შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ წიგ­ნე­ბი სა­უ­კე­თე­სო ფა­სად და ისარ­გებ­ლოთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბით, გა­მომ­ცემ­ლო­ბის სხვა­დას­ხვა პო­პუ­ლა­რუ­ლი სე­რი­ე­ბის წიგ­ნებ­ზე.

წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლის დას­რუ­ლე­ბამ­დე მხო­ლოდ ერთი დღე დარ­ჩა!

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა "პა­ლიტ­რა L" წიგ­ნის ყვე­ლა მოყ­ვა­რულს თა­ვის სტენდთან ახა­ლი გა­მო­ცე­მე­ბი­თა და ბესტსე­ლე­რე­ბის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნით დახ­ვდე­ბა: სა­ბავ­შვო ლი­ტე­რა­ტუ­რა, წიგ­ნე­ბი "ლი­ბერ­თინ­სის" სე­რი­ი­დან - მო­ზარ­დე­ბის­თვის და სხვა, ახა­ლი და უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მე­ბით.

ფეს­ტი­ვალ­ზე ასე­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ობს შეხ­ვედ­რე­ბი ავ­ტო­რებ­თან და ახა­ლი წიგ­ნე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი.

მოქ­მე­დებს სპე­ცი­ა­ლუ­რი შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი წიგ­ნებ­ზე "პა­ლიტ­რა L"-ის სხვა­დას­ხვა გა­მორ­ჩე­უ­ლი სე­რი­ი­დან, მათ შო­რის: „იკი­თხე ქარ­თუ­ლი XXI“, „კი­დევ 15 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა წა­ი­კი­თხო, სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“, რო­მე­ლიც გახ­ლავთ გაგ­რძე­ლე­ბა პრო­ექ­ტი­სა: „50 წიგ­ნი, რო­მე­ლიც უნდა წა­ი­კი­თხო სა­ნამ ცო­ცხა­ლი ხარ“ და სხვა.

წიგ­ნის ფეს­ტი­ვა­ლი 2 ივ­ნი­სის ჩათ­ვლით, “ექ­სპო ჯორ­ჯი­ას” მე-5, მე-6 და მე-11 პა­ვი­ლი­ო­ნებ­ში ელის სტუმ­რებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი პროგ­რა­მით.

არ გა­მო­ტო­ვოთ შან­სი, მო­ას­წა­რით მო­ი­მა­რა­გოთ სა­ზა­ფხუ­ლო სა­კი­თხა­ვი წიგ­ნე­ბი, სა­უ­კე­თე­სო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბით სავ­სე ზა­ფხუ­ლის­თვის.

გე­ლო­დე­ბით Palitra L-ის სტენდთან!