"გუშინ უკადრებელი იკადრეს და ბავშვის ფოტოები დამირეპორტეს, ნაკრებთან გადაღებული..." - რას წერს ლაშა ბასლანძე? - კვირის პალიტრა

"გუშინ უკადრებელი იკადრეს და ბავშვის ფოტოები დამირეპორტეს, ნაკრებთან გადაღებული..." - რას წერს ლაშა ბასლანძე?

ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბის ფეხ­ბურ­თე­ლებ­მა თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ედ­ნი­დან წუ­ხელ "თე­ატ­რში" გა­და­ი­ნაც­ვლეს, სა­დაც მათ­თვის სა­ზე­ი­მო მი­ღე­ბა გა­ი­მარ­თა. ად­გი­ლი­დან ფო­ტო­ებს აქ­ვეყ­ნებს პრო­დი­უ­სე­რი ლაშა ბას­ლან­ძე. კად­რებ­ზე ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი და მისი შვი­ლი არი­ან აღ­ბეჭ­დი­ლი.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ლა­შამ და­წე­რა, რომ ნაკ­რე­ბის ბი­ჭებ­თან გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი "და­უ­რე­პორ­ტეს".

"გუ­შინ უკად­რე­ბე­ლი იკად­რეს და ბავ­შვის ფო­ტო­ე­ბი და­მი­რე­პორ­ტეს, ნაკ­რებ­თან გა­და­ღე­ბუ­ლი... აი ეს სიმ­დაბ­ლე რო­მე­ლი­მე ბას­ლან­ძეს გა­ა­ჩე­რებს თუ გო­ნია ვინ­მეს მაგ­რად ცდე­ბა!

პი­რი­ქით უფრო გვაძ­ლი­ე­რებს და უფრო მარ­თალს ხდის ჩვენს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას უღ­მერ­თო­ე­ბის მი­მართ! არ გა­ჩერ­დე სა­ქარ­თვე­ლო! რო­დის ყო­ფი­ლა გა­სა­თე­ლე­ლი გზა მარ­ტი­ვი? ან ამ გზა­ზე სი­ა­რუ­ლის არ­ჩე­ვა­ნი, წრუ­წუ­ნე­ბის წკმუ­ტუ­ნით გა­და­ე­ფიქ­რო­ბე­ნოს ვინ­მეს? რაც არ გვკლავს, გვაძ­ლი­ე­რებს! ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რებ­მა გვას­წავ­ლა თუ რო­გორ უნდა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნო ემო­ცი­ე­ბი და იფიქ­რო ცივი გო­ნე­ბით… თუნ­დაც ასეთ მო­მენ­ტებ­ში როცა საქ­მე შვი­ლის გაბრ­წყი­ნე­ბულ სულს ეხე­ბო­დეს… გვიყ­ვარ­ხარ სა­ქარ­თვე­ლო" - წერს ლაშა.