"სასამართლოდან მომივიდა შეტყობინება - 5 ივლისს, "ქოცრეჟიმი" მასამართლებს იმისთვის, რომ სადამსჯელო რაზმმა გამიტაცა" - კვირის პალიტრა

"სასამართლოდან მომივიდა შეტყობინება - 5 ივლისს, "ქოცრეჟიმი" მასამართლებს იმისთვის, რომ სადამსჯელო რაზმმა გამიტაცა"

"ან­ტი­სა­ო­კუ­პა­ციო მოძ­რა­ო­ბის“ წევ­რი და­ვით ქა­ცა­რა­ვა სა­სა­მარ­თლო­ში და­ი­ბა­რეს. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ქა­ცა­რა­ვა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ „ფე­ის­ბუ­ქის“ სა­კუ­თარ გვერ­დზე წერს.

რო­გორც ქა­ცა­რა­ვა აღ­ნიშ­ნავს, სხდო­მა 5 ივ­ლისს, თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­ი­მარ­თე­ბა.

"გუ­შინ მო­მი­ვი­და შე­ტყო­ბი­ნე­ბა სა­სა­მარ­თლო­დან. 5 ივ­ლისს, „ქოც­რე­ჟი­მი“ მა­სა­მარ­თლებს იმის­თვის, რომ 14 მა­ისს სა­დამ­სჯე­ლო რაზმმა გა­მი­ტა­ცა და ჩა­მი­ტა­რა ეგ­ზე­კუ­ცია. ალ­ბათ, მო­იყ­ვა­ნენ პო­ლი­ცი­ე­ლებს და ტრა­დი­ცი­უ­ლად ათ­ქმე­ვი­ნე­ბენ, რომ სამ­ხრე კა­მე­რე­ბი გა­თი­შუ­ლი იყო და აი, ზუს­ტად მაგ დროს დე­დის რძე ვა­გი­ნე მათ. რაც გა­მი­კე­თეს ამ ჯა­ლა­თებ­მა, კი იყ­ვნენ ამის­თვის სა­გი­ნებ­ლე­ბი, მაგ­რამ მარ­თლა არ მი­გი­ნე­ბია. არც შარ­დი შე­მის­ხამს მათ­თვის(სა­ბურ­თა­ლოს გამ­გე­ო­ბის თა­ნამ­შრო­მელ­მა სცა­და ამ ჭო­რის გავ­რცე­ლე­ბა)“, - წერს ქა­ცა­რა­ვა.