"რა­ტომ უნდა შე­ეძ­ლოს ვინ­მეს და­კე­ტი­ლი მუ­ზე­უ­მის გა­ღე­ბა და ფეხ­შიშ­ვე­ლი სი­ა­რუ­ლი?" - რატომ დახურა კენდალ ჯენერმა ლუვრის მუზეუმი დახურა და კრიტიკა, რომელიც მის საქციელს მოჰყვა (ფოტოები) - კვირის პალიტრა

"რა­ტომ უნდა შე­ეძ­ლოს ვინ­მეს და­კე­ტი­ლი მუ­ზე­უ­მის გა­ღე­ბა და ფეხ­შიშ­ვე­ლი სი­ა­რუ­ლი?" - რატომ დახურა კენდალ ჯენერმა ლუვრის მუზეუმი დახურა და კრიტიკა, რომელიც მის საქციელს მოჰყვა (ფოტოები)

კარ­და­ში­ან- ჯე­ნე­რე­ბის ოჯახ­ში სკან­და­ლე­ბი არ წყდე­ბა. ამე­რი­კის ყვე­ლა­ზე ყვი­თე­ლი ოჯა­ხის ერთ-ერთი წევ­რი, კენ­დალ ჯე­ნე­რი მსოფ­ლი­ოს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ისევ მო­ექ­ცა.

სო­ცი­ა­ლურ პლატ­ფორ­მა X-ზე გავ­რცელ­და მო­დე­ლი­სა და მისი “ბო­იფ­რენ­დის“ BAD BUNNY-ის ვი­დეო, სა­დაც წყვი­ლი ღა­მით, პა­რი­ზის ლუვ­რის მუ­ზე­უმ­ში მი­ე­მარ­თე­ბა. რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, მათ პა­ემ­ნის მო­სა­წყო­ბად, ლუვ­რის მუ­ზე­უ­მი და­ხუ­რეს, კენ­დალ ჯე­ნე­რი კი მსოფ­ლი­ოს უდი­დეს შე­დევ­რებ­თან ფეხ­შიშ­ვე­ლი პო­ზი­რებ­და.

22-47839-1720283891.jpg

თავ­და­პირ­ვე­ლად ეს არა­ვის გაჰ­კვირ­ვე­ბია, რად­გან ცნო­ბი­ლია რომ კენ­და­ლიც და მისი მომ­ღე­რა­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლიც ერთ-ერთ უმ­დიდ­რეს ადა­მი­ა­ნე­ბად ით­ვლე­ბი­ან სფე­რო­ებ­ში, რო­მელ­შიც ისი­ნი მოღ­ვა­წე­ო­ბენ. თუმ­ცა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მო­დე­ლი მა­ინც მო­ექ­ცა კრი­ტი­კის ქარ­ცე­ცხლში.

კენ­დალ ჯე­ნერ­მა ლუვ­რის მუ­ზე­უმ­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი “ინ­სტაგ­რამ­ზე“ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, სა­დაც ჩანს რომ ის შე­დევ­რებ­თან ფეხ­შიშ­ვე­ლი პო­ზი­რებს. გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ ფოტოები