ბიზნესსესხები ბანკ „რესპუბლიკისგან“ - თქვენი გეგმების მშვიდად განსახორციელებლად - კვირის პალიტრა

ბიზნესსესხები ბანკ „რესპუბლიკისგან“ - თქვენი გეგმების მშვიდად განსახორციელებლად

უპრეცედენტო აქცია ბანკ  „რესპუბლიკაში“  მიკრო და მცირებიზნეს მფლობელებისთვის3%-დან6%-მდეშემცირებულისაპროცენტოგანაკვეთით!

ბანკი „რესპუბლიკა“ მიკრო და მცირებიზნესის მფლობელებს 31 დეკემბრის ჩათვლით  უპრეცედენტო აქციას სთავაზობს. ყველას, ვინც გადმოიტანს არსებულს ან აიღებს ახალ სესხს, ბანკი „რესპუბლიკა“ -3%- დან -6%-მდე შემცირებული საპროცენტო განაკვეთით მოემსახურება! მათ კი, ვინც ჯერ არც ერთ ბანკში არ სარგებლობს ბიზნესსესხით, ბაზარზე ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით.

უფრო მეტიც! ყველას, ვისაც მომავალი სეზონისთვის ან საახალწლოდ ესაჭიროება თანხა მარაგების შესავსებად, მიმდინარე ხარჯებისთვის ან, უბრალოდ, პირადი მიზნებისთვის და არ აქვს სესხის დამტკიცების პროცედურისთვის აუცილებელი დრო, აქციის ფარგლებში ბანკი „რესპუბლიკა“  წინასწარ ბიზნესსესხს სთავაზობს. ეს საუკეთესო გადაწყვეტილებაა და მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, დაიჭიროს მომავალი სეზონის თადარიგი და მშვიდად განახორციელოს საკუთარი გეგმები!

წინასწარიბიზნესსესხის საშუალებით:

•    დაზოგავთ დროს, რადგან ბიზნესის შეფასების და ანალიზის პროცედურა ტარდება წინასწარ და, რაც მთავარია, უფასოდ;

•    თქვენ წინასწარ იცით თქვენი საკრედიტო რესურსი, რომლის ათვისებაც შეგიძლიათ დამტკიცებისთანავე ან დეკემბრის ბოლომდე. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ თანხის ათვისება სრულად ან ნაწილობრივ;

•    საპროცენტო განაკვეთის ათვლა დაიწყება მხოლოდ თანხის ათვისებისას;

•    აუთვისებელ თანხაზე არ დაგერიცხებათ არც პროცენტი და არც რაიმე სხვა სახის გადასახადი;

•    შესაძლებლობა გექნებათ, ისარგებლოთ სესხით 100-დან 100 000 აშშ დოლარამდე და განავითაროთ საკუთარი ბიზნესი ან დააფინანსოთ პირადი მიზნები.

დამატებითი უპირატესობები ბანკ „რესპუბლიკის“ ბიზნესმსესხებლებისთვის:

•    სესხის ნაწილის სტაბილურად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელი შეძლებს, დამატებით მიიღოს 20 000 აშშ დოლარამდე თანხა მხოლოდ სატელეფონო გასაუბრების საფუძველზე, საბუთების წარდგენის გარეშე;

•    საკრედიტო ბარათი საჩუქრად;

•    სესხის დაზღვევა არ მოითხოვება;

•    პირადი მრჩეველი ბანკში ყველა მსესხებლისთვის;

•    გადახდის ბიზნესზე მორგებული მოქნილი გრაფიკი;

•    6 თვემდე საშეღავათო პერიოდის შესაძლებლობა;

•    საკრედიტო ხაზის გახსნის საშუალება.

აქციაძალაშია 31 დეკემბრამდე!

R