თამბაქოს ზიანის შემცირება შესაძლოა რეალობად იქცეს - კვირის პალიტრა

თამბაქოს ზიანის შემცირება შესაძლოა რეალობად იქცეს

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში ერთი მილიარდი მწეველია და 2050 წლისათვის ეს რიცხვი შესაძლოა გაიზარდოს 2.2. მილიარდამდე.

ჯანმრთელობისათვის საყოველთაოდ ცნობილი რისკის და მოწევის თავის დანებების საჭიროების მიუხედავად მილიონობით ადამიანები ირჩევენ მოწევას.

დროა განვიხილოთ ალტერნატივები.

საჭიროა უფრო რეალისტური და პროგრესიული მიდგომის მოძებნა.

ერთ-ერთი გამოსავალი მდგომარეობს იმაში, რომ მოწევის თავის დანებების მსურველ ადამიანებს აქვთ ელექტრონული სიგარეტის გამოყენების შესაძლებლობა, რაც წარმოადგენს ნაკლებად სარისკო პროდუქტს.

აღნიშნულ მიდგომას მეცნიერები უწოდებენ  „თამბაქოს მავნე ზემოქმედების შემცირებას“ და მათი აზრით ზრდასრული მწეველისათვის არჩევანის შესაძლებლობის შეთავაზება შეიძლება წარმატების მომტანი იყოს.

მწეველთა მოთხოვნილებების და სურვილების გაცნოიერება ნიშნავს რომ ჩვენ მათი, როგორც მომხმარებლების გვესმის და შეგვიძილა შევიმუშავოთ შევთავაზოთ მათ ნაკლებად სარისკო ალტერნატივები.

აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა განხილვის და გადაწყვეტილლების მიღების პროცესში.

ჩვენ ვხელმძღვანელობთ თამბაქოს მავნე ზემოქმედების შემცირების კონცეფციით და ჩადებული გვაქვს 170 მილიონი ფუნტი გამოკვლევებში და განვითარებაში, რაც საშუალებას გვაძლევს შევთავაზოთ ნაკლებად სარისკო თამბაქოს და ნიკოტინის შეცვლელი პროდუქტები.

მაგრამ შესაბამისი შედეგების მისაღებად საჭიროა რომ მთავრობებმა და ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე საზოგადოებამ განიხილონ ეს კონცეფცია და პროდუქტები, როგორც ამმჟამინდელი წარუმატებელი მიდგომების რეალისტური ალტერნატივა.

ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ თამბაქოს მავნე ზემოქმედების შემცირების კონცეფციის შემუშავებაზე, რაც წარმოადგენს რეალურ ალტერნატივას და თამბაქოს მოხმარების შემცირების მსურველი მთავრობებისათვის პრაქტიკულ და პრაგმატულ ალტერნატივას.

R