ნიკოლოზ შურღაია არჩეულ იქნა სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად - კვირის პალიტრა

ნიკოლოზ შურღაია არჩეულ იქნა სს "საქართველოს საფონდო ბირჟის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად

საქართველოს საფონდო ბირჟა (სსბ) არის ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაRალდების ბაზარი საქართველოში, რომელიც ჩამოყალიბდა USAID-ის დახმარებით და მოქმედებს ამერიკელი ექსპერტების დახმარებით შემუშავებულ საკანონმდებლო ჩარჩოებში, პასუხობს ფასიანი ქაRალდებით ვაჭრობის საერთაშორისოდ დამკვიდრებული პრაქტიკის საბაზისო მოთხოვნებს.

იგი სთავაზობს ეფექტურ საინვესტიციო მექანიზმს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოელ ინვესტორებს. სსბ-ის ელექტრონული სავაჭრო სისტემა ბროკერებს ათასობით სხვადასხვა აქციით ვაჭრობის შესაძლებლობას აძლევს სამუშაო ადგილებიდან, რომლებიც განლაგებულია როგორც სსბ-ის სავაჭრო დარბაზში, ასევე-დისტანციური წვდომის დახმარებით – საბროკერო კომპანიათა ოფისებში.

2015 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით 129 კომპანიის ფასიანი ქაRალდია დაშვებული სსბ-ის სავაჭრო სისტემაში, რომელთა სრულმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ მიაRწია 0.880 მილიარდ დოლარს, ხოლო დRიურმა ბრუნვამ 1 386.71 ლარს.

ნიკოლოზ შურRაიას 1995 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებსა და კრედიტებში. 2004 წელს მან მიიRო ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ლონდონის ბიზნეს სკოლაში.

ნიკოლოზ შურRაიამ თავისი კარიერა 1994 წელს გაერთიანებულ ქართულ ბანკში სესხების ოფიცრის პოზიციაზე დაიწყო და კარიერული ზრდა შემდეგ პოზიციებზე გააგრძელა: გირავნობის განყოფილების ხელმძRვანელი; დირექტორის მოადგილე სესხების საკითხებში; დირექტორი საერთაშორისო ურთიერთობებში; დირექტორი კორპორატიული და ფიზიკური პირების დაკრედიტების საკითხებში.

2004 წელს ნიკოლოზ შურRაია გაემგზავრა მოსკოვში და დაიწყო მუშაობა ABN AMRO BANK-ში ვიცე-პრეზიდენტის მოადგილის თანამდებობაზე ინტეგრირებულ ენერგო ჯგუფში.

2005 წლიდან მან მუშაობა დაიწყო წამყვან ბანკირად EBRD-ში, ლონდონში. 2008-2009 წლებში მას ვი-თი-ბი ბანკის (საქართველო) აRმასრულებული დირექტორის თანამდებობა ეკავა. მან თავისი კარიერა გააგრძელა BELARUSKY NARODNY BANK-ში აRმასრულებელ დირექტორად. ამავდროულად ის იყო საქართველოს ბანკის აRმასრულებული დირექტორის მოადგილე. 2012-2014 წლებში ნიკოლოზ შურRაიას აზერბაიჯანში RABITABANK-ში მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა ეკავა.

2011 წლიდან დRემდე ნიკოლოზ შურRაია არის დამოუკიდებელი მრჩეველი და მეწარმე აზერბაიჯანში, საქართველოში, ყაზახეთსა და ბელორუსიაში.

ნიკოლოზ შურRაია 2015 წლის 31 იანვარს დაინიშნა პაშა ბანკის (საქართველო) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად.

პაშა ბანკი ბაქოში სათაო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ და საშუალო ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მომსახურების სრულ სპექტრს.

R