უგულავას გაათავისუფლებენ?! - კვირის პალიტრა

უგულავას გაათავისუფლებენ?!

გიგი უგულავას საქმეზე გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლომ ორდღიანი აურზაურის შემდეგ  21.00 საათზე გამოაცხადა და უგულავას სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. სასამართლომ არაკონსტიტციურად მიიჩნია ბრალდებულის წინასწარ პატიმრობაში 9 თვეზე მეტ ხანს დატოვება.

გიგი უგულავას კონსტიტუციურ სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავდა. გარდა 9 თვიანი ვადისა, გიგი უგულავას სარჩელი სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებს შეეხებოდა.

საქმესთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ:

"მოსარჩელე მხარისთვის პრობლემურია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით მოწესრიგებული რამდენიმე საკითხი, მათ შორის, ის გარემოება, რომ პირისთვის რამდენიმე ბრალდების შემთხვევაში, აღკვეთის ღონისძიების, პატიმრობის, ვადა შესაძლოა განისაზღვროს თითოეული საქმისათვის დამოუკიდებლად და ჯამში აღემატებოდეს 9 თვეს, რაც მისი აზრით, კონსტიტუციის მე-18 მუხლით დაცულ ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების უფლებას ეწინააღმდეგება.

მოსარჩელე, ასევე, პრობლემურად მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან გამომდინარე, ბრალდებულისათვის პატიმრობის შეფარდებისას სასამართლო ხელმძღვანელობს დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით, რაც წარმოადგენს არასაკმარისად მაღალ მტკიცებულებით სტანდარტს კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების შეზღუდვისთვის.

მოსარჩელე გიორგი უგულავა, ასევე, თვლის, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, ბრალდებულის მიერ პატიმრობის ღონისძიების გადასინჯვის მოთხოვნისას და პროცესის მიმდინარეობისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება დაცვის მხარეს, რაც ეწინააღმდეგება სამართლიანი სასამართლოს უფლებას.

გარდა ამისა, მოსარჩელე მიჩნევს, რომ არაკონსტიტუციურია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 198-ე და 205-ე მუხლები, რომელიც პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების ერთ-ერთ წინაპირობად ბრალდებულის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენას ადგენენ. მოსარჩელე მიუთითებს, რომ პირის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე ყოველთვისარ უნდა წარმოადგენდეს პატიმრობის გამოყენების საფუძველს, იმის გათვალისწინებით, რომ კანონმდებლობით რიგი დანაშაულებისთვის თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ არის გათვალისწინებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება ადამიანის ფიზიკური თავისუფლების უფლებას", - აღნიშნულია განცხადებაში. უგულავას ადვოკატის, ბექა ბასილიას განცახდებით, მიღებული გადაწყვეტულება ნიშნავს, რომ თბილისის ყოფილი მერი პატიმრობიდან დაუყოვნებლად უნდა გათავისუფლდეს. თუმცა საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს პროცესი და თუ ამ პროცესზე უგულავას გამომატყუნებელი განაჩენი დადგა, მას, სავარაუდოდ, პატიმრონას მიუსჯიან, შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აზრს დაკარგავს.