ოთხტომეული "ილია II - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი“ - უცნობი საარქივო მასალა რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია - კვირის პალიტრა

ოთხტომეული "ილია II - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი“ - უცნობი საარქივო მასალა რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია

გამომცემლობა "პალიტრა L-მა" უწმინდესის და უნეტარესის 4 ტომეული გა-მოსცა, სახელწოდებით "ილია II - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი".

მკითხველის დიდი ინტერესესისა და გამოხმაურებების გამო გამომცემ-ლობა "პალიტრა L"-ის ინიციატივით ოქტომრის ბოლომდე, ბიბლუსის ყველა ფილიალში თვის შეთავაზებაშია და 30 ლარის ნაცვლად, სპეციალურ ფასად 9,95 თეთრად შეგიძლიათ მისი შეძენა.

არქივები, როგორც წესი, ასი წლის, 50 წლის შემდეგ იხსნება, მაგრამ პატ-რიარქის დამოკიდებულება ამ საარქივო მასალებისადმი, არის გამორჩეუ-ლი. მისი ოპონენტების მიერ რაც კი დაწერილა, ისიც კი არქივშია დაცუ-ლი, არც ერთი არ გამქრალა არქივიდან. რასაკვირველია უწმინდესის შესა-ხებ არაერთი წიგნი დაწერილა, თუმცა მათში ავტორისეული ინტერპრე-ტაციებია. ამ წიგნში კი, მკითხველის ყურადღებას მიიპყრობს ისეთი მნიშ-ვნელოვანი დოკუმენტები, რომელთა მხოლოდ ფრაგმენტები გვქონდა ნა-ნახი. ხშირად ოპონენტები საყვედურობდნენ პატრიარქის იმისთვის, რომ გარკვეულწილად ლოიალური დამოკიდებულება ჰქონდა ხელისუფლები-სადმი. აი, ამ დოკუმენტებში ნახავს საზოგადოება, როგორი შეუპოვარია პატრიარქი, როცა საქმე ეხება ეკლესიის ინტერესების დაცვას.

ოთხტომეულში მხოლოდ სრულიად საქართველოს საპატრიარქოს არქივში დაცული დოკუმენტური მასალაა თავმოყრილი.

ოთხტომეულში განთავსებულია სკოლის, სტუდენტობის პერიოდების მა-სალები. საინტერესოა, მშობლების წერილები მისი უწმინდესობისადმი, რომელიც თავისივე ხელით აქვს აკინძული მის უწმინდესობას, ეტყობა სა-გულდაგულოდ ინახავდა. პატრიარქის აღსაყდრების შესახებ მასალებში მკითხველი დაწვრილებით გაეცნობა იმ დროისთვის როგორ უმძიმეს მდგომარეობაში იყო დიდი წარსულის მქონე საქართველოს ეკლესია, ტაძ-რები დახურული და ქვეყანა ათეიზმით მოცული. მისი უწმინდესობის უდიდესი ძალისხმევის შედეგად როგორ თანდათანობით მოხდა ეკლესიი-საგან გაუცხოებული ქართველი ერის სულიერი ფერისცვალება, დახურუ-ლი ეკლესიების გახსნა. საბოლოოდ კი, ახლად აშენებული ტაძრებით რო-გორ მოიქარგა საქართველო. მეტად საგულისხმოა მისი უწმინდესობის მი-მართვითი ხასიათის წერილები, სადაც ასახულია მისი ბრძნული და ჯან-საღი პოზიცია თანამედროვე პერიოდში ეკლესიის წინაშე მდგარი პრობ-ლემებისადმი, როგორი შეუვალია ჩვენი პატრიარქი, როდესაც საქმე სამ-შობლოს და ეკლესიის ბედს ეხება.