"ეს არის ის ჩა­ნა­წე­რი, რაც ჯორჯ ბუშ­მა, კა­ჩინ­სკიმ და მე, მთე­ლი ღამე მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად გა­მოვ­გლი­ჯეთ მერ­კელს" - რის შესახებ წერს სააკაშვილი? - კვირის პალიტრა

"ეს არის ის ჩა­ნა­წე­რი, რაც ჯორჯ ბუშ­მა, კა­ჩინ­სკიმ და მე, მთე­ლი ღამე მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად გა­მოვ­გლი­ჯეთ მერ­კელს" - რის შესახებ წერს სააკაშვილი?

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი 2008 წლის ბუ­ქა­რეს­ტის სა­მიტ­ზე მი­ღე­ბულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას და რუ­სე­თის რე­აქ­ცი­ას ეხ­მა­უ­რე­ბა.

"მახ­სოვს, 2008 წელს, ბუ­ქა­რეს­ტის ნატო-ს სა­მიტ­ზე, ბრი­ტა­ნე­თის პრე­მი­ერ­მა, გორ­დონ­მა თქვა: "უკ­რა­ი­ნამ და სა­ქარ­თვე­ლომ მი­ი­ღეს უფრო მეტი, ვიდ­რე “მაპი”. სა­ქარ­თვე­ლო და უკ­რა­ი­ნა გახ­დე­ბი­ან ნატო-ს წევ­რე­ბი” - ეს არის ის ჩა­ნა­წე­რი, რაც ჯორჯ ბუშ­მა, კა­ჩინ­სკიმ და მე, მთე­ლი ღამე მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის შე­დე­გად გა­მოვ­გლი­ჯეთ მერ­კელს, რო­მელ­მაც დიდი კა­მა­თის მერე მო­ი­ფიქ­რა ფორ­მუ­ლი­რე­ბა.

​გახ­სოვთ, რო­გორ დაგ­ვცი­ნოდ­ნენ პრო­რუ­სე­ბი "მაპ­ზე უკე­თე­სი მი­ვი­ღე­თო”, ახლა დღეს ხომ და­დას­ტურ­და, რომ ეს რუ­სე­თის­თვის ძა­ლი­ან სა­ში­ში ფორ­მუ­ლი­რე­ბაა.

“მაპი” არაა გა­რან­ტია წევ­რო­ბის და არის ფორ­მუ­ლი­რე­ბა. მე, ვინც, გა­დამ­წყვე­ტი როლი ვი­თა­მა­შე ამ ფორ­მუ­ლი­რე­ბის მი­ღე­ბა­ში, დღეს დი­ლეგ­ში პრაქ­ტი­კუ­ლად სიკ­ვდილ­მის­ჯი­ლი ვიმ­ყო­ფე­ბი ამის გამო”, - ნათ­ქვა­მია მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბა­ში, რო­მე­ლიც მის ფე­ის­ბუქ-გვერ­დზე გავ­რცელ­და.