რე|ბანკის საახალწლო აქცია დაიწყო! - კვირის პალიტრა

რე|ბანკის საახალწლო აქცია დაიწყო!

მო­ვი­და წლის ის დრო, როცა, ალ­ბათ, ყვე­ლა­ზე მეტს ვფიქ­რობთ შო­პინგსა და სა­ჩუქ­რებ­ზე. ბი­უ­ჯე­ტის გო­ნივ­რუ­ლად გა­ნა­წი­ლე­ბა­ში რე|ბან­კის შო­პინგ ბა­რა­თი და­გეხ­მა­რე­ბა. აიღე ტოპ|ქარ­დი და გა­მო­ი­ყე­ნე ყველ­გან, სა­დაც გინ­და. 31 დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით, შენი და­ნა­ხარ­ჯი 3 თვე­ზე თა­ნაბ­რად გა­ნა­წილ­დე­ბა. შე­ნა­ძე­ნი კი არ­ცერ­თი თეთ­რით არ გა­გიძ­ვირ­დე­ბა, თუკი თან­ხას ამ 3 თვე­ში და­აბ­რუ­ნებ. შო­პინ­გი ყველ­გან შე­გიძ­ლია, მათ შო­რის, ად­გი­ლობ­რივ და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვებ გვერ­დებ­ზე.

ტოპ|ქარ­დით რე­ბან­კის პარტნი­ო­რებ­თან შო­პინგს აქ­ცი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დე­გად შეძ­ლებ, რო­გორც ონ­ლა­ინ, ასე­ვე ად­გილ­ზე. ბა­რა­თით შე­გიძ­ლია შე­ი­ძი­ნო ტექ­ნი­კა, თა­ვის მოვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, ტან­საც­მე­ლი, სა­რე­მონ­ტო მა­სა­ლე­ბი, სა­თა­მა­შო­ე­ბი და სხვა ნივ­თე­ბი ნე­ბის­მი­ე­რი კა­ტე­გო­რი­ი­დან. თან­ხა კი რამ­დე­ნი­მე თვე­ზე გა­გი­ნა­წილ­დე­ბა ყო­ველ­გვა­რი და­ნა­მა­ტის გა­რე­შე, ანუ ეფექ­ტურ 0%-ად.

ტოპ|ქარდს არ აქვს გა­ცე­მის ან მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­კო­მი­სიო;

შენ შე­გიძ­ლია, ერთხელ და­იმ­ტკი­ცო 10 000 ლა­რამ­დე თან­ხა და იშო­პინ­გო შე­უ­ზღუ­და­ვად. ასე რომ, ყო­ველ შე­ნა­ძენ­ზე ახა­ლი გა­ნა­ცხა­დის შევ­სე­ბა არ მო­გი­წევს.

რო­გორ შე­უკ­ვე­თო ტოპ|ქარ­დი?

თუ გაქვს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი(ხელ­ფა­სი, ფუ­ლა­დი გზავ­ნი­ლე­ბი ან სა­ი­ჯა­რო შე­მო­სა­ვა­ლი), შე­გიძ­ლია 2 წუთ­ში, მარ­ტი­ვად შე­უკ­ვე­თო ბა­რა­თი ბმულ­ზე: https://rbnk.ge/TopCard_Offers და­დას­ტუ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ბა­რათს რე|ბან­კის კუ­რი­ე­რი თბი­ლი­სის მას­შტა­ბით ნე­ბის­მი­ერ მი­სა­მარ­თზე მო­გი­ტანს.

რე|ბან­კის პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ბან­კის ვებ გვერ­დზე და კონ­ტაქტ ცენ­ტრში

rebank.ge | +995 32 222 25 25 | *2525

(R)