"გაგამ ერთი ძმა მუცელში დაჭრა, მეორე - ფეხებში... მესამე მამაკაცი ბრმა ტყვიით დაიჭრა, არაფერ შუაში იყო" - რას ჰყვებიან წეროვანში მომხდარ სისხლიან დაპირისპირებაზე? - კვირის პალიტრა

"გაგამ ერთი ძმა მუცელში დაჭრა, მეორე - ფეხებში... მესამე მამაკაცი ბრმა ტყვიით დაიჭრა, არაფერ შუაში იყო" - რას ჰყვებიან წეროვანში მომხდარ სისხლიან დაპირისპირებაზე?

წე­რო­ვა­ნის დევ­ნილ­თა და­სახ­ლე­ბა­ში სის­ხლი­ა­ნი და­პი­რის­პი­რე­ბი­სას, 3 ადა­მი­ა­ნი და­იჭ­რა. საქ­მის მთა­ვა­რი ფი­გუ­რან­ტი, გი­ორ­გი (გაგა) მა­მი­საშ­ვი­ლი, ვინც და­ნა­შა­ულ­ში ბრალ­დე­ბუ­ლად მი­ი­ჩენ­ვა, გაქ­ცე­უ­ლია და მას პო­ლი­ცია ეძებს. რო­გორც მე­ზობ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, დამ­ნა­შა­ვე­სა და დაჭ­რი­ლებს შო­რის კონ­ფლიქ­ტი ბიზ­ნე­სინ­ტე­რე­სებს უკავ­შირ­დე­ბა და ის წლე­ბის წინ და­ი­წყო. სის­ხლი­ა­ნი გარ­ჩე­ვის შე­დე­გად, ძმებ მეტ­რე­ვე­ლე­ბის გარ­და, და­იჭ­რა ზუ­რაბ მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლიც. სა­მი­ვე და­შა­ვე­ბუ­ლი მცხე­თა­ში, „"ჯე­ოჰოს­პი­ტა­ლის“ კლი­ნი­კა­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი.

რო­გორც ექი­მი აცხა­დებს, ორ მათ­განს მცხე­თის კლი­ნი­კა­ში ოპე­რა­ცია გუ­შინ­ვე ჩა­უ­ტარ­და, ერთს კი - დღეს. "სამი პა­ცი­ენ­ტი შე­მო­იყ­ვა­ნეს, ცე­ცხლსას­რო­ლი ჭრი­ლო­ბე­ბი­თა და სხვა­დას­ხვა ხა­რის­ხის და­ზი­ა­ნე­ბე­ბით. ორს გუ­შინ­ვე ჩა­უ­ტარ­და სა­სი­ცო­ცხლო ჩვე­ნე­ბით ოპე­რა­ცია, ერთს - დღეს. ამ ეტაპ­ზე მათი მდგო­მა­რე­ო­ბა მძი­მე, მაგ­რამ სტა­ბი­ლუ­რია. სხე­უ­ლის სხვა­დას­ხვა უბ­ნებ­ში აქვთ ჭრი­ლო­ბე­ბი, მუ­ცელ­სა და კი­დუ­რებ­ში“, - გა­ნა­ცხა­და ექიმ­მა.

მომ­ხდა­რის გა­მო­ძი­ე­ბა სსკ-ის 117-ე მუხ­ლით (ჯან­მრთე­ლო­ბის გან­ზრახ მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბა) და­ი­წყო, რაც სა­მი­დან ექვს წლამ­დე ვა­დით პა­ტიმ­რო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

ambebi.ge-ს დაჭ­რი­ლე­ბის მე­ზო­ბე­ლი უყ­ვე­ბა, რომ ძმე­ბი მეტ­რე­ვე­ლე­ბი და მა­მი­საშ­ვი­ლი ად­რეც რამ­დენ­ჯერ­მე და­უ­პი­რის­პირ­დნენ ფი­ზი­კუ­რად ერ­თმა­ნეთს.

"ორი­ვე მხა­რეს თონე აქვს წე­რო­ვან­ში. მათ მუდ­მი­ვად სა­ცხო­ბის გამო ჰქონ­დათ კონ­ფლიქ­ტი. გააგრძელეთ კითხვა