"პირველი ოქტომბერი იოლად არ დამავიწყდება...ეს იყო შოკი, სამჯერ ზედიზედ მოვუსმინეთ ვიდეოს და მაინც არ მჯეროდა" - კვირის პალიტრა

"პირველი ოქტომბერი იოლად არ დამავიწყდება...ეს იყო შოკი, სამჯერ ზედიზედ მოვუსმინეთ ვიდეოს და მაინც არ მჯეროდა"

სან­დრა რუ­ლოვ­სი ოთხშა­ბათს "ფორ­მუ­ლას“ ეთერ­ში, გა­და­ცე­მა "დრო­ე­ბა­ში“ პირ­ვე­ლად ისა­უბ­რებს ბოლო თვე­ებ­ში მომ­ხდარ ამ­ბებ­ზე. იმა­ვე დღეს გავ­რცელ­და უკ­რა­ი­ნის რა­დას დე­პუ­ტა­ტის, ლიზა იას­კოს ვი­დეო, სა­დაც სა­ა­კაშ­ვილ­მა შემ­დე­გი სი­ტყვე­ბი თქვა: "მე და ლი­ზამ დიდი ხნის წინ და­ვუ­კავ­ში­რეთ ერ­თმა­ნეთს ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა და უკვე მრა­ვა­ლი თვეა ერ­თად თა­ნავ­ცხოვ­რობთ, რო­გორც სრულ­ფა­სო­ვა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი. ეს არის დიდი სიყ­ვა­რუ­ლის ის­ტო­რია და თავს ბედ­ნი­ერ ადა­მი­ა­ნად ვგრძნობ."

ყო­ფი­ლი პირ­ვე­ლი ლდე­ის, სან­დრა რუ­ლოვ­სის ახ­ლან­დე­ლი როლი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ძა­ლი­ან აინ­ტე­რე­სებს. "დრო­ე­ბის" ანონ­სი­დან არ ჩანს, შე­ე­ხე­ბა თუ არა რუ­ლოვ­სი ოჯა­ხის დან­გრე­ვის თე­მას, თუმ­ცა ირ­კვე­ვა, რომ მან მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჩა­მოს­ვლის შე­სა­ხებ, რო­გორც მთელ­მა სა­ქარ­თვე­ლომ პირ­ვე­ლად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ვი­დე­ო­დან გა­ი­გო.

სან­დრა რუ­ლოვ­სი:

- თბი­ლის­ში ვარ და არც ვა­პი­რებ რომ სად­მე წა­ვი­დე. პირ­ვე­ლი ოქ­ტომ­ბე­რი იო­ლად არ და­მა­ვი­წყდე­ბა. მე და ნი­კო­ლო­ზი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვით რომ აქ იყო. ჯერ ბა­თუ­მი და მერე თა­ვის ვე­ნახ­ში ამო­ყოფს თავს-მეთ­ქი. ეს იყო შოკი ნამ­დვი­ლად, სამ­ჯერ ზე­დი­ზედ მო­ვუს­მი­ნეთ ვი­დე­ოს და მა­ინც არ მჯე­რო­და.

ჩემი ად­გი­ლი შე­იც­ვა­ლა.

ზუგ­დიდ­ში დღის ცენ­ტრი მაქვს და ამით ძა­ლი­ან ვა­მა­ყობ. ეს არის ჩემი "დრა­ი­ვი", მო­ტი­ვა­ცია. რა­ღაც­ნა­ი­რად თა­ვი­სუ­ფალ ვარ­დნა­ში ვართ. ეს მი­შას ბრა­ლი არ არის ეს რა­ღაც სხვი­სი ბრა­ლია....

შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც ფრა­ზა ვი­ნა­ნო... ბავ­შვე­ბიც ამა­ყო­ბენ მა­მით..." - ამ­ბობს სან­დრა რუ­ლოვ­სი.

ვიდეო იხილეთ ლინკზე