ანუკი არეშიძის დიზაინით შექმნილი სამოსი "ნეტფლიქსის" პოპულარულ სერიალში გამოჩნდა - კვირის პალიტრა

ანუკი არეშიძის დიზაინით შექმნილი სამოსი "ნეტფლიქსის" პოპულარულ სერიალში გამოჩნდა

Emily in Paris "ნე­ტფ­ლიქ­სის“ კი­დევ ერთი პო­პუ­ლა­რუ­ლი სე­რი­ა­ლია. ის გვიყ­ვე­ბა, ახალ­გაზ­რდა გო­გო­ნა ემი­ლის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც პა­რიზ­ში მოგ­ზა­უ­რობს. მისი ამ­ბა­ვი არა­ერთ სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ას მო­ი­ცავს.

თუმ­ცა სე­რი­ა­ლი უფრო მე­ტად მო­დის მოყ­ვა­რუ­ლებს იზი­დავთ, ემი­ლის სტი­ლი კი ბევ­რის­თვის შთა­გო­ნე­ბის წყა­რო ხდე­ბა და მისი თა­ო­ბის გო­გო­ნე­ბი ცდი­ლო­ბენ ემი­ლის მსგავ­სად ჩა­იც­ვან.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ სე­რი­ა­ლის მე­ო­რე სე­ზონ­ში ქარ­თვე­ლი დი­ზა­ი­ნე­რის, ანუ­კი არე­ში­ძის კო­ლექ­ცი­ი­და­ნაც არის ერთ-ერთი კაბა - თეთ­რი სა­მო­სი, რო­მე­ლიც გა­ფორ­მე­ბუ­ლია გუ­ლე­ბის ფორ­მის პრინ­ტით.

ანუ­კის კო­ლექ­ცი­ი­დან ეს კაბა უკვე ამო­წუ­რუ­ლია იხილეთ სრულად