"ოჯახ­ში 4 ადა­მი­ანს ვირუ­სი გვაქვს და..." - რას წერს მაიკო კაჭკაჭიშვილი? - კვირის პალიტრა

"ოჯახ­ში 4 ადა­მი­ანს ვირუ­სი გვაქვს და..." - რას წერს მაიკო კაჭკაჭიშვილი?

კომ­პო­ზი­ტო­რი მა­ი­კო კა­ჭ­კა­ჭიშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში პოსტს აქ­ვეყ­ნებს და წერს, რომ მისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, "ომიკ­რო­ნით" არი­ან ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი.

რო­გორც ის ამ­ბობს, გა­საკ­ვი­რი ის არის, რომ ოჯა­ხის 4 წევ­რი და­ვირუ­სე­ბუ­ლია და დე­დას კო­ვი­დი არ გა­დას­დე­ბია.

"მოკ­ლედ სწრა­ფი ტეს­ტე­ბი არ ადას­ტუ­რებს, მაგ­რამ ზუს­ტად ვიცი "ომიკ­რო­ნი გვაქვს" მთელს ოჯახს. ტყუ­პე­ბი "ფა­ი­ზე­რით" აც­რი­ლე­ბი, მე და მა­მა­ჩე­მი "სი­ნო­ფარ­მით".

მე ვარ ძა­ლი­ან მსუ­ბუ­ქად და ასე­ვე მა­მა­ჩე­მიც იყო ძა­ლი­ან მსუ­ბუ­ქად, სამ დღე­ში გა­და­ი­ტა­ნა... აი ტყუ­პებს ძა­ლი­ან ახ­ვე­ლებთ, სი­ცხეც მის­ცათ და რა დას­კვნა გა­მო­ვი­ტა­ნო ვე­ღარ გა­ვი­გე.

ოჯახ­ში 4 ადა­მი­ანს ვირუ­სი გვაქვს და დე­და­ჩემს არ გა­და­ე­დო ...თფუ თფუ ის პირ­ვე­ლი მთა­ვა­რი კო­ვი­დი აქვს გა­და­ტა­ნი­ლი თან ახალ­ნა­ო­პე­რა­ცი­ე­ნია და შე­სა­ბა­მი­სად იმუ­ნი­ტეტ-დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი, მხო­ლოდ 1 დოზა ფა­ი­ზე­რით არის აც­რი­ლი, მიდი და გა­ი­გე ეხლა რა ხდე­ბა" - წერს კა­ჭ­კა­ჭიშ­ვი­ლი.