"სააკაშვილმა "ჩავუხტეთ მუხრან ბატონსა" გამოიყენა სამეფო სახლთან მიმართებაში სიძულვილის კონტექსტში"- რა განცხადებას ავრცელებს სამეფო სახლი? - კვირის პალიტრა

"სააკაშვილმა "ჩავუხტეთ მუხრან ბატონსა" გამოიყენა სამეფო სახლთან მიმართებაში სიძულვილის კონტექსტში"- რა განცხადებას ავრცელებს სამეფო სახლი?

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა გუ­შინ­დელ სასამართლო პრო­ცეს­ზე, ტექ­სტი - "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა", სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში გა­მო­ი­ყე­ნა:

"სა­ა­კაშ­ვილ­მა "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა“ გა­მო­ი­ყე­ნა სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში"- რა გან­ცხა­დე­ბა ავ­რცე­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი ბაგ­რა­ტი­ონ მუხ­რა­ნელ­თა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი, თხოვ­ნით მი­მარ­თავს სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ პრე­ზი­დენტს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს, რო­მელ­მაც ამა წლის 13 იან­ვარს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­მოს­ვლი­სას ცნო­ბი­ლი ქარ­თუ­ლი სიმ­ღე­რის "ჩაკ­რუ­ლოს" ტექ­სტი "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა" გა­მო­ი­ყე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში.

1512 წლი­დან დღემ­დე 30 პირი ატა­რებ­და მუხ­რან­ბა­ტო­ნის წო­დე­ბას და დღეს ამ წო­დე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლია და­ვით ბაგ­რა­ტი­ონ მუხ­რან-ბა­ტო­ნი, რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლის მე­თა­უ­რი, თხოვ­ნით მივ­მარ­თავთ ყვე­ლას არ გა­მო­ი­ყე­ნოს ეს ტი­ტუ­ლი დღე­ვან­დე­ლი დის­კუ­სი­ის ჭრილ­ში" - ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

14:56 / 14-01-2022 სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს, სა­დაც ნათ­ქვა­მია, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­მა გუ­შინ­დელ პრო­ცეს­ზე, ტექ­სტი "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა" სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში გა­მო­ი­ყე­ნა.

"სა­ა­კაშ­ვილ­მა "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა“ გა­მო­ი­ყე­ნა სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში"- რა გან­ცხა­დე­ბა ავ­რცე­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი ბაგ­რა­ტი­ონ მუხ­რა­ნელ­თა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლი, თხოვ­ნით მი­მარ­თავს სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ პრე­ზი­დენტს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილს, რო­მელ­მაც ამა წლის 13 იან­ვარს თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­მოს­ვლი­სას ცნო­ბი­ლი ქარ­თუ­ლი სიმ­ღე­რის "ჩაკ­რუ­ლოს" ტექ­სტი "ჩა­ვუხ­ტეთ მუხ­რან ბა­ტონ­სა" გა­მო­ი­ყე­ნა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლთან მი­მარ­თე­ბა­ში სი­ძულ­ვი­ლის კონ­ტექ­სტში.

1512 წლი­დან დღემ­დე 30 პირი ატა­რებ­და მუხ­რან­ბა­ტო­ნის წო­დე­ბას და დღეს ამ წო­დე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლია და­ვით ბაგ­რა­ტი­ონ მუხ­რან-ბა­ტო­ნი, რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მე­ფო სახ­ლის მე­თა­უ­რი, თხოვ­ნით მივ­მარ­თავთ ყვე­ლას არ გა­მო­ი­ყე­ნოს ეს ტი­ტუ­ლი დღე­ვან­დე­ლი დის­კუ­სი­ის ჭრილ­ში" - ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

ცნო­ბის­თვის, გუ­შინ­დელ პრო­ცეს­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენტს სა­უბ­რი­სას მო­სა­მარ­თლემ უთხრა, რომ საქ­მის გა­რე­მო­ე­ბას დაბ­რუ­ნე­ბო­და. სა­ა­კაშ­ვი­ლის პა­სუ­ხი კი ასე­თი იყო:

"ჩა­მო­ვუხ­ტი მუხ­რან ბა­ტონს, ამა­ზე მეტი გა­რე­მო­ე­ბა რაღა გინ­დათ?! ჩა­მო­ვუხ­ტი მუხ­რან ბა­ტონს“, - აღ­ნიშ­ნა სა­ა­კაშ­ვილ­მა.