17 იანვრიდან ვაჟა-ფშაველას პოემები გაზეთ "კვირის პალიტრასთან“ ერთად - კვირის პალიტრა

17 იანვრიდან ვაჟა-ფშაველას პოემები გაზეთ "კვირის პალიტრასთან“ ერთად

გა­მომ­ცემ­ლო­ბა „პა­ლიტ­რა L”-ის ახა­ლი სე­რია , თვე­ში ერთხელ გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად გა­მო­ი­ცე­მა. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მა ვა­ჟას ხელ­ნა­წე­რე­ბით, 4 წიგ­ნად.

17 იანვრიდან მკი­თხველს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ეძ­ლე­ვა შე­აგ­რო­ვოს ვაჟა-ფშა­ვე­ლას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი გა­მო­ცე­მა ვა­ჟას ხელ­ნა­წე­რე­ბით.

17 იანვრიდან ვაჟა-ფშაველას პოემები გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად.

vaja2-1642492025.jpg

წიგ­ნე­ბის სე­რია გა­ზეთ „კვი­რის პა­ლიტ­რას­თან“ ერ­თად, სპე­ცი­ა­ლურ ფა­სად - 13.50 ლა­რად (გა­ზეთ­თან ერ­თად 15.50 ლ.) გა­ი­ყი­დე­ბა. ოთხტო­მე­უ­ლი მო­ი­ცავს ლექ­სებს, მო­თხრო­ბებს, პო­ე­მებს და პუბ­ლი­ცის­ტურ წე­რი­ლებს და ეძღვნე­ბა მწერ­ლის 160 წლის იუ­ბი­ლეს.

იკი­თხეთ წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ებ­სა და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­ში ან გა­მო­ი­წე­რეთ სა­ი­ტი­დან და ისარ­გებ­ლეთ სა­კუ­რი­ე­რო მომ­სა­ხუ­რე­ბით.

არ გა­უშ­ვათ ხე­ლი­დან შან­სი, შე­აგ­რო­ვოთ ლე­გენ­და­რუ­ლი ქარ­თვე­ლი მწერ­ლის შე­მოქ­მე­დე­ბა.