როგორ ცხოვრობენ დღეს ასლან აბაშიძის ქალ-ვაჟი? - კვირის პალიტრა

როგორ ცხოვრობენ დღეს ასლან აბაშიძის ქალ-ვაჟი?

სა­ლო­მე ბა­ჯე­ლი­ძე­სა და გი­ორ­გი აბა­ში­ძეს 1 ოქ­ტომ­ბერს მე­სა­მე შვი­ლი ლუკა აბა­ში­ძე შე­ე­ძი­ნათ. აჭა­რის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის ყო­ფი­ლი ლი­დე­რის ვაჟი წლე­ბის წინ ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­ლდათ. მათ ოჯახ­ზე ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად იბეჭ­დე­ბო­და სტა­ტი­ე­ბი.

სა­ლო­მე ბა­ჯე­ლი­ძე­სა და გი­ორ­გი აბა­ში­ძეს 1 ოქ­ტომ­ბერს მე­სა­მე შვი­ლი ლუკა აბა­ში­ძე შე­ე­ძი­ნათ. აჭა­რის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კის ყო­ფი­ლი ლი­დე­რის ვაჟი წლე­ბის წინ ძა­ლი­ან პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­ლდათ. მათ ოჯახ­ზე ყო­ველკ­ვი­რე­უ­ლად იბეჭ­დე­ბო­და სტა­ტი­ე­ბი.

საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გამო დაგ­რო­ვილ სტრესს ახალ­და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ვერ გა­უძ­ლეს და რვა თვე­ში და­შორ­დნენ. მა­შინ ამ­ბობ­დნენ, რომ სა­ლო­მე დე­დამ­თი­ლის რჩე­უ­ლი იყო და მათ არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­დათ. და­შო­რე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ყო­ფი­ლი დე­დამ­თი­ლის საფ­ლავ­ზე ქალი ხში­რად და­დი­ო­და. სა­ლო­მეს ძა­ლი­ან უყ­ვარ­და მა­მამ­თი­ლი და მი­სი­ვე თხოვ­ნით, ბა­ბუ­თი მი­მარ­თავ­და...

მომ­ხდა­რის შემ­დეგ წყვილს შე­რი­გე­ბა არ უც­დი­ათ, თუმ­ცა მე­გობ­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბას აგ­რძე­ლებ­დნენ. ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის შემ­დეგ ას­ლან აბა­ში­ძემ ოჯახ­თან ერ­თად სა­ქარ­თვე­ლო და­ტო­ვა და სა­ცხოვ­რებ­ლად მოს­კოვ­ში გა­და­ვი­და. მოს­კოვ­ში ცხოვ­რობ­და გი­ორ­გი აბა­ში­ძეც, რო­მელ­საც იქ ახა­ლი რჩე­უ­ლი ჰყავ­და, თუმ­ცა არ და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლა. თერ­თმეტ­წ­ლი­ა­ნი და­შო­რე­ბის შემ­დეგ, სა­ლო­მე და გი­ორ­გი შე­რიგ­დნენ და ხელი 2015 წელს ბა­თუმ­ში მო­ა­წე­რეს.

მალე წყვილს ტყუ­პი გო­გო­ნა შე­ე­ძი­ნათ, რამ­დე­ნი­მე თვის წინ კი ვაჟი. სა­ლო­მე ბა­ჯე­ლი­ძე ინ­სტაგ­რამ­ზე ხში­რად აქ­ვეყ­ნებს ოჯა­ხურ ფო­ტო­ებს, სა­ი­და­ნაც ჩანს, რომ წყვი­ლი ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რია. ისი­ნი ბევ­რს მოგ­ზა­უ­რო­ბენ, ზრდი­ან შვი­ლებს და ცხოვ­რო­ბენ ბა­თუმ­ში. იხილეთ სრულად