კონკურსის "გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022“ გამარჯვებულები ცნობილია - კვირის პალიტრა

კონკურსის "გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022“ გამარჯვებულები ცნობილია

გამომცემლობა "პალიტრა L"-ის კონკურსი „გახდი ბესტსელერის ავტორი 2022” დასრულდა. ხალ­ხმა და ჟი­უ­რიმ არ­ჩე­ვა­ნი 15 ფი­ნა­ლისტს შო­რის გა­ა­კე­თა.

გამარჯვებულები უკვე ცნობილია:

მკითხველის რჩეულია - ირაკლი არიშვილი

ჟიურის რჩეულია - ოლანი ბიწაძე

მკითხველის და ჟიურის ერთობლივი არჩევანია - ანუკი შატაკიშვილი

გამარჯვებული კონკურსანტების ნამუშევრებს გამომცემლობა "პალიტრა L“ 2022 წლის შემოდგომაზე გამოსცემს.

"გახ­დი ბესტსე­ლე­რის ავ­ტო­რი 2022“ -ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა ნაწარმოების წარ­დგე­ნი­დან გა­მარ­ჯვე­ბამ­დე საკ­მა­ოდ რთუ­ლი კონ­კუ­რენ­ცია გა­მო­ი­ა­რეს. გა­მოც­დი­ლი და კომ­პე­ტენ­ტუ­რი ჟი­უ­რის­თვი­საც საკ­მა­ოდ რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა ამ ათო­ბით გან­სხვა­ვე­ბულ ნა­მუ­შე­ვარ­ში სა­უ­კე­თე­სო­ე­ბის ამორ­ჩე­ვა.

„პა­ლიტ­რა L”-ის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლმა კონ­კურ­სმა არა­ერ­თი სა­ინ­ტე­რე­სო ავ­ტო­რი აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რო­მელ­თა ნა­მუ­შევ­რე­ბიც გა­ყიდ­ვე­ბით ტოპ წიგ­ნე­ბის სი­ა­ში მოხ­ვდა.

გამარჯვებული კონკურსანტების ნამუშევრებს გამომცემლობა „პალიტრა L“ 2022 წლის შემოდგომაზე გამოსცემს.