რა ქონებას ფლობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ახალი მინისტრი? - კვირის პალიტრა

რა ქონებას ფლობს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის ახალი მინისტრი?

დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის ახა­ლი მი­ნის­ტრე­ბი წა­რად­გი­ნა. მთავ­რო­ბის მე­თა­უ­რის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით, ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ნის­ტრად ვიცე-პრე­მი­ე­რი ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვი­ლი, ხოლო გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტრად ოთარ შა­მუ­გია და­ი­ნიშ­ნა. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში დღეს გა­მარ­თულ ბრი­ფინგზე ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის ყო­ფილ მი­ნისტრს, ნა­თია თურ­ნა­ვას გა­წე­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის მად­ლო­ბა გა­და­უ­ხა­და და აღ­ნიშ­ნა, რომ იგი გუნ­დის წევ­რად რჩე­ბა.

"რაც შე­ე­ხე­ბა გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნისტრს, წარ­მო­გიდ­გენთ ბა­ტონ ოთარ შა­მუ­გი­ას, რო­მე­ლიც მა­ნამ­დე ლე­ვან და­ვი­თაშ­ვი­ლის მო­ად­გი­ლე იყო. ბა­ტო­ნი ოთა­რის შე­სა­ხებ მინ­და რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლი ვუ­თხრა სა­ზო­გა­დო­ე­ბას - ოთა­რი არის დევ­ნი­ლი სო­ხუ­მი­დან. ის და­ი­ბა­და და გა­ი­ზარ­და სო­ხუმ­ში, ასე­ვე სკო­ლა და­ამ­თავ­რა სო­ხუმ­ში. შემ­დეგ დევ­ნი­ლო­ბა­ში ცხოვ­რობ­და ზუგ­დიდ­ში, თბი­ლის­ში და თა­ვი­სი კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რი, პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით მი­აღ­წია მი­ნის­ტრო­ბას. ოთარ­მა 16 წელი იმუ­შა­ვა ამ სა­მი­ნის­ტრო­ში“.

ვინ არის ოთარ შა­მუ­გია?რო­გორც პრე­მი­ერ­მაც აღ­ნიშ­ნა, ახა­ლი მი­ნის­ტრი სო­ხუმ­ში და­ბა­და 1976 წლის 30 მა­ისს. სკო­ლაც სო­ხუმ­ში და­ამ­თავ­რა. 09.1992 - 06.1998 წლებ­ში სწავ­ლობ­და ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სო­ხუ­მის ფი­ლი­ალ­ში. ის პრო­ფე­სი­ით, ეკო­ნო­მის­ტია.

სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტროს ვებგ­ვერ­დის თა­ნა­ხა­მად:

06.1998-09.1999 წწ მთა­ვა­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, სა­ქარ­თვე­ლოს მი­წის მარ­თვის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი,09.1999-03-2004 წწ ცენ­ტრა­ლუ­რი ბუ­ღალ­ტე­რი­ის უფ­რო­სი (მთა­ვა­რი ბუ­ღალ­ტე­რი), სა­ქარ­თვე­ლოს მი­წის მარ­თვის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი.03.2004-10.2005 წწ ქო­ნე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი, შპს " სა­ქარ­თვე­ლოს რკი­ნიგ­ზა",10.2005-02.2006 წწ ფი­ნან­სუ­რი დი­რექ­ტო­რი, შპს სა­კონ­სულ­ტა­ციო ჯგუ­ფი,02.2006-07.2006 წწ ფი­ნან­სუ­რი დი­რექ­ტო­რი, შპს რეალ ქონ­სალ­ტინ­გი,07.2006-01.2007 წწ სა­ბუ­ღალ­ტრო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი (მთა­ვა­რი ბუ­ღალ­ტე­რი), სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო,01.2007-12.2011 წწ სა­ფი­ნა­სო-სა­ბუ­ღალ­ტრო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი, სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო,12.2011-01.2017 წწ სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო სა­ფი­ნან­სო-ეკო­ნო­მი­კუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სის მო­ვა­ლე­ო­ბის შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი01.2017-06.2017 წწ სა­ქარ­თვე­ლოს სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო სა­ფი­ნან­სო-ეკო­ნო­მი­კუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი06.2017-08.2018 წწა (ა)იპ „სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­ექ­ტე­ბის მარ­თვის სა­ა­გენ­ტო“ დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე08.2018-08.2018 წწ შპს „სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ლი­ო­რა­ცია“ გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი08.2019-11.2019 წწა(ა)იპ „სოფ­ლი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო“ დი­რექ­ტო­რი25.12.2020 - 09.02.2022 წწ სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე11.2019 - 12.2020 ა(ა)იპ „სოფ­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტო“ დი­რექ­ტო­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე09.02.2022 წ. სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის მი­ნის­ტრიფლობს ქარ­თულ და რუ­სულ ენებს.

შა­მუ­გი­ას ჰყავს მე­უღ­ლე მა­რი­ამ სამ­ხა­რა­ძე, რო­მე­ლიც ბო­ლოს შევ­სე­ბუ­ლი ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცი­ის თა­ნახ­მად, ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტრო­ში მუ­შა­ობს მე­ო­რე კა­ტე­გო­რი­ის უფ­როს სპე­ცი­ა­ლის­ტად. ამ პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შა­ო­ბის ანა­ზღა­უ­რე­ბად მან 2020 წელს 15360 ლარი მი­ი­ღო. წყვილს სამი არას­რულ­წლო­ვა­ნი ვაჟი ჰყავს იხილეთ სრულად