დაბნეულობა და დაძაბული დიალოგი პუტინსა და ნარიშკინს შორის - რა მოხდა რუსეთის უშიშროების საბჭოს სხდომაზე - კვირის პალიტრა

დაბნეულობა და დაძაბული დიალოგი პუტინსა და ნარიშკინს შორის - რა მოხდა რუსეთის უშიშროების საბჭოს სხდომაზე

დღეს რუ­სეთ­ში უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს სხდო­მა გა­ი­მარ­თა, სა­დაც უკ­რა­ი­ნის სა­კი­თხი გა­ნი­ხი­ლეს. გან­ხილ­ვის თემა იყო უკ­რა­ი­ნის ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი რე­გი­ო­ნე­ბის, დო­ნეც­კი­სა და ლუ­განსკის, და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბა.

სხვა სა­კი­თხებ­თან ერ­თად მე­დი­ის ყუ­რა­დღე­ბა მი­ი­პყრო რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტის, ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი­სა და ქვეყ­ნის სა­გა­რეო დაზ­ვერ­ვის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, სერ­გეი ნა­რიშ­კი­ნის დი­ა­ლოგ­მა. რო­გორც დი­ა­ლო­გი­დან ჩანს, ნა­რიშ­კი­ნი თვლი­და, რომ ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი რე­გი­ო­ნე­ბის რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის შეს­ვლის სა­კითხს გა­ნი­ხი­ლავ­დნენ.

პუ­ტი­ნი: მო­ლა­პა­რა­კე­ბის პრო­ცესს გვთა­ვა­ზობთ, თუ პირ­და­პირ ვა­ღი­ა­როთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა?"

ნა­რიშ­კი­ნი: მე...

პუ­ტი­ნი: პირ­და­პირ თქვით.

ნა­რიშ­კი­ნი: მე მხარს და­ვუ­ჭერ აღი­ა­რე­ბის შე­სა­ხებ...

პუ­ტი­ნი: მხარს უჭერთ, თუ მხარს და­უ­ჭერთ, თქვით პირ­და­პირ - კი თუ არა

ნა­რიშ­კი­ნი: მხარს ვუ­ჭერ დო­ნეც­კი­სა და ლუ­განსკის შე­მოს­ვლას რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში

პუ­ტი­ნი: ჩვენ ამა­ზე არ ვსა­უბ­რობთ, ვსა­უბ­რობთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბა­ზე.

ნა­რიშ­კი­ნი: მე მხარს ვუ­ჭერ წი­ნა­და­დე­ბას და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბა­ზე.

პუ­ტი­ნი: მად­ლო­ბა, და­ჯე­ქით!

ნა­ხეთ ვი­დეო: