"გავრცელდა პოსტი, რომ ხარკოვში 50 ბავშვია გასაშვილებელი... არ შეხვიდეთ შეცდომაში" - რას წერს უკრაინაში მოღვაწე ქართველი სასულიერო პირი? - კვირის პალიტრა

"გავრცელდა პოსტი, რომ ხარკოვში 50 ბავშვია გასაშვილებელი... არ შეხვიდეთ შეცდომაში" - რას წერს უკრაინაში მოღვაწე ქართველი სასულიერო პირი?

უკ­რა­ი­ნა­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თველ სა­სუ­ლი­ე­რო პირს, მამა ნექ­ტა­რი­ოს მჭედ­ლი­ძეს, მას შემ­დეგ რაც რუ­სე­თი ქვე­ყა­ნა­ში შე­იჭ­რა, უკ­რა­ი­ნა არ და­უ­ტო­ვე­ბია. სა­სუ­ლი­ე­რო პირი ამ­ჟა­მად უკ­რა­ი­ნა­ში, ქა­ლაქ ჟი­ტო­მირ­თან ახ­ლოს, ბე­ლო­რუ­სი­ის სა­ზღვარ­თან იმ­ყო­ფე­ბა.

მამა ნექ­ტა­რი­ო­სი ბოლო დღე­ებ­ში სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა. ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლე­ბი უკ­რა­ი­ნა­ში და­ობ­ლე­ბუ­ლი ბავ­შვე­ბის შვი­ლად აყ­ვა­ნის სურ­ვილს გა­მოთ­ქვა­მენ, რა­ზეც სა­სუ­ლი­ე­რო პირი წერს, რომ ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლია.

მამა ნექ­ტა­რი­ოს მჭედ­ლი­ძე:

- მე­გობ­რე­ბო, "ფე­ის­ბუქ­ზე" გავ­რცელ­და ქარ­თვე­ლი ადა­მი­ა­ნის სტა­ტუ­სი თით­ქოს უკ­რა­ი­ნა­ში, ქა­ლაქ ხარ­კოვ­ში 50 ბავ­შვია გა­საშ­ვი­ლე­ბე­ლი და მსურ­ვე­ლებს თურ­მე აფიქ­სი­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­დან.

უკ­რა­ი­ნის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით აკ­რძა­ლუ­ლია სხვა ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ზე გაშ­ვი­ლე­ბა, ეს არის სი­გი­ჟე, უბ­რა­ლოდ ფაქ­ტი არც ხდე­ბა ხარ­კოვ­ში 50 ბავ­შვი იყოს უპატ­რო­ნოდ. არ შეხ­ვი­დეთ შეც­დო­მა­ში ჯერ უკ­რა­ი­ნე­ლი ერი არ აპა­ტი­ებს, რომ ვინ­მემ გა­ბე­დოს ომში ბავ­შვე­ბი გა­აშ­ვი­ლონ... (გაგრძელება)