"მარიამ გეგუჩაძეზე წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო" - რა ინფორმაციას ავრცელებს "სირცხვილია" ნანუკა ჟორჟოლიანის შვილზე - კვირის პალიტრა

"მარიამ გეგუჩაძეზე წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო" - რა ინფორმაციას ავრცელებს "სირცხვილია" ნანუკა ჟორჟოლიანის შვილზე

მოძ­რა­ო­ბა "სირ­ცხვი­ლი­ას" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მათი ერთ-ერთი აქ­ტი­ვის­ტის, მა­რი­ამ გე­გუ­ჩა­ძის წი­ნა­აღ­მდეგ, წვრილ­მა­ნი ხუ­ლიგ­ნო­ბის მუხ­ლით, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო.

"კან­ცე­ლა­რი­ას­თან “სირ­ცხვი­ლი­ას” აქ­ტი­ვის­ტე­ბის და­კა­ვე­ბი­დან 2 დღის შემ­დეგ, წვრილ­მა­ნი ხუ­ლიგ­ნო­ბის მუხ­ლით ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი წარ­მო­ე­ბა და­ი­წყო ჩვენს კი­დევ ერთ აქ­ტი­ვისტზე, მა­რი­ამ გე­გუ­ჩა­ძე­ზე.

შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სტა­ტის­ტი­კა­ზე დაყ­რდნო­ბით, მოძ­რა­ო­ბის 80% ხუ­ლი­გა­ნია და რე­გუ­ლა­რუ­ლად არ­ღვევს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ წეს­რიგს", - ნათ­ქვა­მია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

ცნო­ბის­თვის, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მთავ­რო­ბის კან­ცე­ლა­რი­ას­თან უკ­რა­ი­ნის სო­ლი­და­რო­ბის აქ­ცია გა­ი­მარ­თა. აქ­ცი­ა­ზე აქ­ტი­ვის­ტებ­სა და სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს შო­რის სი­ტყვი­ე­რი და ფი­ზი­კუ­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და. აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა პო­ლი­ცი­ე­ლებს ფქვი­ლი შე­ა­ყა­რეს. და­აკ­ვეს რამ­დე­ნი­მე პირი, მათ შო­რის, გიგა მა­ქა­რაშ­ვი­ლი.