ვინ იყო უკრაინაში მოკლული რუსი პოლკოვნიკი, რომელიც აგვისტოს ომში და სავარაუდოდ, გიორგი ანწუხელიძის წამებაში მონაწილეობდა - კვირის პალიტრა

ვინ იყო უკრაინაში მოკლული რუსი პოლკოვნიკი, რომელიც აგვისტოს ომში და სავარაუდოდ, გიორგი ანწუხელიძის წამებაში მონაწილეობდა

2008 წლის რუ­სეთ-სა­ქარ­თვე­ლოს ომის მო­ნა­წი­ლე, რუ­სე­თის სა­ჰა­ე­რო-სა­დე­სან­ტო პოლ­კის მე­თა­უ­რი, პოლ­კოვ­ნი­კი, სერ­გეი სუ­ხა­რე­ვი, რო­მე­ლიც არ­სე­ბუ­ლი ცნო­ბე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი გმი­რის, გი­ორ­გი ან­წუ­ხე­ლი­ძის წა­მე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, უკ­რა­ი­ნის ომში მოკ­ლეს.

სა­ვა­რა­უ­დოდ, სუ­ხა­რე­ვი 2009 წელს გავ­რცე­ლე­ბულ იმ ვი­დე­ო­ში ფი­გუ­რი­რებს, სა­დაც გი­ორ­გი ან­წუ­ხე­ლი­ძის წა­მე­ბაა ასა­ხუ­ლი. სა­ქარ­თვე­ლოს შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბის სამ­ხედ­რო მო­სამ­სა­ხუ­რე, IV ქვე­ი­თი ბრი­გა­დის, 41-ე ბა­ტა­ლი­ო­ნის უმ­ცრო­სი სერ­ჟან­ტი გი­ორ­გი ან­წუ­ხე­ლი­ძე, რო­მე­ლიც 2008 წლის აგ­ვის­ტოს ომის დროს ტყვედ ჩა­ვარ­და, ოკუ­პან­ტებ­მა აწა­მეს, ხოლო შემ­დეგ, ცხინ­ვა­ლის მე-5 სკო­ლას­თან, ძმა­თა სა­საფ­ლა­ო­ზე ცე­მით მოკ­ლეს.

ვი­დე­ო­ში, რო­მე­ლიც 2009 წელს ინ­ტერ­ნეტ­ში გავ­რცელ­და, ჩანს, რომ სე­პა­რა­ტის­ტე­ბი ეროვ­ნულ გმირს რიგ­რი­გო­ბით ძლი­ე­რად ახ­ტე­ბი­ან ზურ­გზე და აი­ძუ­ლე­ბენ მი­წას აკო­ცოს. აგი­ნე­ბენ და შე­უ­რა­ცხმყო­ფელ სი­ტყვებს ეუბ­ნე­ბი­ან. პი­რი­დან სის­ხლი მოს­დის, თუმ­ცა, წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბას მა­ინც უწევს და ბო­ლომ­დე არ იხ­რე­ბა მი­წის­კენ.მა­შინ ამ ვი­დე­ომ მთე­ლი ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე მო­ი­ა­რა. კად­რებ­ზე ასა­ხუ­ლი მო­ძა­ლა­დე­ე­ბი­დან უმე­ტე­სო­ბა გი­ორ­გი ან­წუ­ხე­ლი­ძეს ოსუ­რად ელა­პა­რა­კე­ბო­და. ერთ-ერთ მო­მენ­ტში ის­მის რუსი სამ­ხედ­როს სი­ტყვე­ბი, რო­მე­ლიც რუ­სუ­ლად უაქ­ცენ­ტოდ სა­უბ­რობს და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ის რუ­სია.

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, აღ­ნიშ­ნულ კად­რებ­ში, ერთ-ერთი პირი, სწო­რედ უკ­რა­ი­ნა­ში ლიკ­ვი­დი­რე­ბუ­ლი სერ­გეი სუ­ხა­რე­ვია. (გაგრძელება)