"ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ შემიძლია" - ვერა ბრეჟნევამ რუსეთი დატოვა და უკრაინელ ლტოლვილებს ეხმარება - კვირის პალიტრა

"ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ შემიძლია" - ვერა ბრეჟნევამ რუსეთი დატოვა და უკრაინელ ლტოლვილებს ეხმარება

უკ­რა­ი­ნუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მომ­ღე­რალ­მა, ვერა ბრეჟნე­ვამ რუ­სე­თი და­ტო­ვა. ქალი ამ­ჟა­მად პო­ლო­ნეთ­ში იმ­ყო­ფე­ბა და უკ­რა­ი­ნელ ლტოლ­ვი­ლებს ეხ­მა­რე­ბა.

"ღა­მით ვოც­ნე­ბობ­დი, რომ ეს ტან­კე­ბი, აფეთ­ქე­ბე­ბი და დან­გრე­ულ სახ­ლე­ბი სიზ­მა­რი ყო­ფი­ლი­ყო, მაგ­რამ გა­მეღ­ვი­ძა და უკ­რა­ი­ნა­ში რე­ა­ლო­ბა კი­დევ უფრო უა­რე­სია“, - თქვა მომ­ღე­რალ­მა.

რო­გორც "ინ­სტაგ­რამ­ზე" მომ­ღე­რალ­მა აღ­ნიშ­ნა, ის პო­ლო­ნეთ­ში ქა­ლიშ­ვილ­თან ერ­თად ჩა­ვი­და, თუმ­ცა არ და­უ­კონ­კრე­ტე­ბია რო­მელ ქა­ლიშ­ვილ­თან.

"ეს სა­მუ­შაო არ არის ანა­ზღა­უ­რე­ბა­დი, მაგ­რამ დაღ­ლი­ლო­ბის გარ­და ბევ­რი სარ­გე­ბე­ლი მო­აქვს. ჩვენ, მთე­ლი კა­ცობ­რი­ო­ბა გა­მოც­დის წი­ნა­შე ვდგა­ვართ. სხვა­დას­ხვა ფორ­მით მო­ხა­ლი­სე­ო­ბა ხში­რად უმა­დუ­რი სამ­სა­ხუ­რია, მაგ­რამ ნუ ელო­დე­ბით მად­ლი­ე­რე­ბას. ამას ვა­კე­თებ იმი­ტომ, რომ სხვაგ­ვა­რად არ შე­მიძ­ლია", - ამ­ბობს ვარ­სკვლა­ვი. განაგრძეთ კითხვა