რა შემთხვევაში გამოიყენება "პაქსლოვიდი" და ვინ მიიღებს მას - რას აცხადებს თენგიზ ცერცვაძე? - კვირის პალიტრა

რა შემთხვევაში გამოიყენება "პაქსლოვიდი" და ვინ მიიღებს მას - რას აცხადებს თენგიზ ცერცვაძე?

ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რის თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, კო­რო­ნა­ვირუ­სის სამ­კურ­ნა­ლო სპე­ცი­ა­ლუ­რი პრე­პა­რა­ტი "პაქსლო­ვი­დი" ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ას და სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბას 89%-ით ამ­ცი­რებს.

რო­გორც მან ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და, ამ პრე­პა­რატს ძი­რი­თა­დად მი­ი­ღე­ბენ 60 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და ახალ­გაზ­რდე­ბი, ვი­საც მდგო­მა­რე­ო­ბის დამ­ძი­მე­ბის რის­კი აქვთ.

"მე­დი­კა­მენ­ტი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ას და სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბას 89%-ით ამ­ცი­რებს. „რემ­დე­სი­ვი­რი“ და­ახ­ლო­ე­ბით ასე ამ­ცი­რებ­და, 87 %-ით, მაგ­რამ “რემ­დე­სი­ვი­რი“ აქამ­დე მხო­ლოდ კლი­ნი­კა­ში კეთ­დე­ბო­და, ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი გა­დას­ხმა იყო, რაც ყვე­ლას არ მოს­წონ­და და არ იყო კომ­ფორ­ტუ­ლი, თო­რემ "რემ­დე­სი­ვირ­მა“ ძა­ლი­ან დიდი საქ­მე გაგ­ვი­კე­თა, ათა­სო­ბით ადა­მი­ა­ნი გა­და­არ­ჩი­ნა.

"პაქსლო­ვი­დი“ ტაბ­ლე­ტი­რე­ბუ­ლი მე­დი­კა­მენ­ტია და ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ა­ში იძ­ლე­ვა, ანუ არის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რო­გორც კი და­ის­მე­ბა დი­აგ­ნო­ზი ან ინ­ფი­ცი­რე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე დღე­ებ­ში, მე­დი­კა­მენ­ტი ავად­მყოფს მი­ე­ცეს და 89%-ით იყოს და­ზღვე­უ­ლი, რომ არ მოხ­დეს მისი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია, რე­ა­ნი­მა­ცია და გარ­დაც­ვა­ლე­ბა. ეს მე­დი­კა­მენ­ტი პა­ცი­ენტს ეძ­ლე­ვა 3 ტაბ­ლე­ტი დღე­ში 2-ჯერ. მას არ აქვს სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ჩვე­ნე­ბე­ბი. ერ­თა­დერ­თი წი­ნაღ­მდეგ ჩვე­ნე­ბა არის თირკმლის მძი­მე უკ­მა­რი­სო­ბა, რაც ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თია კო­ვი­დის დროს, ინ­ფი­ცი­რე­ბის და­სა­წყის­ში.

ასე­ვე ღვიძ­ლის ცი­რო­ზი, რაც ასე­ვე ძა­ლი­ან იშ­ვი­თია და ძლი­ე­რი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცია ანა­ფი­ლაქ­სი­ის რო­მე­ლი­მე კომ­პო­ნენტზე, რაც ძა­ლი­ან იშ­ვი­თია. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ზო­გი­ერ­თი ფაქ­ტო­რი, მაგ­რამ ამ მე­დი­კა­მენ­ტის გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მა­სობ­რი­ვად, ოღონდ ის ყვე­ლას არ მი­ე­ცე­მა. რა­ო­დე­ნო­ბით საკ­მა­რი­სი შე­მო­ვა. ძა­ლი­ან დიდ რა­ო­დე­ნო­ბა­ზეა კონ­ტრაქ­ტი და­დე­ბუ­ლი და ეტა­პობ­რი­ვად შე­მო­ვა, და­სა­წყის­ში საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით შე­მო­ვა. ეს არის ერთ-ერთი ძა­ლი­ან ძვი­რი მე­დი­კა­მენ­ტი,რაც მსოფ­ლი­ო­ში შექ­მნი­ლა, მაგ­რამ სა­ქარ­თვე­ლო­ში უფა­სო იქ­ნე­ბა“ ,-გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ.

მისი გან­ცხა­დე­ბით, სულ მალე კო­რო­ნა­ვირუ­სით სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბა კი­დევ უფრო შემ­ცირ­დე­ბა.

"ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ა­ში ძი­რი­თა­დად იქ­ნე­ბა „პაქსლო­ვი­დი“, ხოლო კლი­ნი­კა­ში ძი­რი­თა­დად „რემსდე­სი­რი­ვი“. კლი­ნი­კა­ში „პაქსლო­ვი­დი“ არ შე­იძ­ლე­ბა იმი­ტომ, რომ ის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მხო­ლოდ პირ­ველ დღე­ებ­ში, მხო­ლოდ ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­ა­ში, როცა ავად­მყო­ფი ჯერ კი­დევ მსუ­ბუ­ქია. თუ ავად­მყო­ფი მძი­მეა, მას „რემ­დე­სი­ვი­რი“ სჭირ­დე­ბა“,-გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ.

"ინტერპრესნიუსი"