"არსებული ხელისუფლების პირობებში, ომი რომ დამთავრდება, მშვიდობის უნდა გვეშინოდეს" - რას წერს გია ხუხაშვილი? - კვირის პალიტრა

"არსებული ხელისუფლების პირობებში, ომი რომ დამთავრდება, მშვიდობის უნდა გვეშინოდეს" - რას წერს გია ხუხაშვილი?

ექ­სპერ­ტი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი მიიჩნევს, რომ უკ­რა­ი­ნა­ში ომის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა მო­უ­წევს.

აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე სა­კუ­თარ მო­საზ­რე­ბას ხუ­ხაშ­ვი­ლი პირად ფეისბუკგვერდზე ავ­რცე­ლებს:

"არ­სე­ბუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პი­რო­ბებ­ში ყვე­ლა­ზე მე­ტად, ომი რომ დამ­თავ­რდე­ბა, მშვი­დო­ბის უნდა გვე­ში­ნო­დეს…და აი რა­ტომ: რო­გო­რი სამ­ხედ­რო შე­დე­გი­თაც არ უნდა დას­რულ­დეს ომი უკ­რა­ი­ნა­ში, სრუ­ლი­ად ცხა­დია, რომ მის შე­დე­გად და­ეშ­ვე­ბა რკი­ნის ფარ­და და­სავ­ლეთ­სა და რუ­სეთს შო­რის.

ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა ორი სამ­ყა­რო - ერთი, რომ­ლის აღ­მო­სავ­ლე­თი ფლან­გის ცენ­ტრი იქ­ნე­ბა უკ­რა­ი­ნა, ნა­ცი­ო­ნა­ლე­ბად შე­რა­ცხუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბით და მე­ო­რე, იზო­ლი­რე­ბუ­ლი, თა­ვის ბუ­ნაგ­ში გა­მომ­წყვდე­უ­ლი, მაგ­რამ ჯერ კი­დევ ამ­ბი­ცი­უ­რი, სა­ში­ში და აგ­რე­სი­უ­ლი რუ­სე­თი, რო­მელ­საც ექ­ნე­ბა პრე­ტენ­ზია სა­ქარ­თვე­ლო­ზეც.

ეს იქ­ნე­ბა მო­მენ­ტი, როცა ორ­მა­გი თა­მა­შე­ბი და ბა­ლან­სე­ბის ძებ­ნა შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა. რას აირ­ჩევს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა - "გა­ნა­ცე­ბულ" უკ­რა­ი­ნას, ცენ­ტრის­ტულ აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პის ალი­ანსს, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის გარ­და­უ­ვა­ლი და­კარ­გვის საფრ­თხით თუ "მშვი­დო­ბის" სა­ხე­ლით რუ­სეთ­თან კო­ლა­ბო­რა­ცი­ას, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის გა­რან­ტი­ით?!" - წერს ხუ­ხაშ­ვი­ლი