"ვინც მაინც ნეიტრალიტეტს ეთანხმებით, გზა ხსნილია "რუსსკი კარაბლზე!" - რას წერს ხათუნა ლაგაზიძე - კვირის პალიტრა

"ვინც მაინც ნეიტრალიტეტს ეთანხმებით, გზა ხსნილია "რუსსკი კარაბლზე!" - რას წერს ხათუნა ლაგაზიძე

უსაფრ­თხო­ე­ბის სა­კი­თხთა ექ­სპერ­ტი ხა­თუ­ნა ლა­გა­ზი­ძე საკუთარ ფე­ის­ბუკგვერდზე სა­ინ­ტე­რე­სო პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

"დღეს ატყდე­ბა ისევ ამ­ბა­ვი ნე­იტ­რა­ლი­ტეტ­ზე. ამი­ტომ დი­ლი­დან­ვე დავ­წერ მარ­ტი­ვად გა­სა­გე­ბად: სა­ქარ­თვე­ლოს შემ­თხვე­ვა­ში ნე­იტ­რა­ლი­ტე­ტი=და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის და­კარ­გვას=რუ­სის არ­მი­ა­ში და­სა­ხო­ცად გა­რე­კილ სა­ქარ­თვე­ლოს შვი­ლებს, რო­გორც ახლა აფხა­ზე­ბი და ოსე­ბი გა­რე­კეს.

P.S. და­ვით აღ­მა­შე­ნე­ბელს რომ დღე­ვან­დე­ლი რუ­სუ­ლი გა­გე­ბით "ნე­იტ­რა­ლი­ტე­ტი", "დე­მი­ლი­ტა­რი­ზა­ცია" და სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის კას­ტრა­ცია გა­მო­ე­ცხა­დე­ბი­ნა, დღეს სა­ქარ­თვე­ლო აღარ იარ­სე­ბებ­და.

ვინც მა­ინც ნე­იტ­რა­ლი­ტეტს ეთან­ხმე­ბით, გზა ხსნი­ლია "რუსს­კი კა­რაბლზე!"

ვრცლად და ექ­სპერ­ტუ­ლად, რა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გახ­სნა ზე­ლენ­სკის ინ­ტერ­ვი­უმ, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გა­ახ­ლებთ". - წერს ის.