"მე­ში­ნია... ისე ცუ­დად ვგრძნობ თავს, ვერც პო­ლი­ცია მი­ცავს"- რას წერს მარგო ლუჩკო? - კვირის პალიტრა

"მე­ში­ნია... ისე ცუ­დად ვგრძნობ თავს, ვერც პო­ლი­ცია მი­ცავს"- რას წერს მარგო ლუჩკო?

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი მარ­გო ლუ­ჩკო ამ­ბობს, რომ ერთ-ერთ მარ­კეტ­ში რუ­სუ­ლად სა­უბ­რის გამო შე­უ­რა­ცხყო­ფა მი­ა­ყე­ნეს. აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით პოსტს ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ავ­რცე­ლებს.

მარ­გო ლუ­ჩკოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მა­მა­კა­ცი, რო­მელ­მაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქმე­დე­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა ცნო­ბი­ლი მწე­რა­ლია.

"ძვირ­ფა­სო მე­გობ­რე­ბო! გუ­შინ ძა­ლი­ან უსი­ა­მოვ­ნო ამ­ბა­ვი და­მე­მარ­თა, გა­დავ­წყვი­ტე მეთ­ქვა, რომ გა­გაფრ­თხი­ლოთ. გუ­შინ მარ­ჯა­ნიშ­ვი­ლის მეტ­რო­პო­ლი­ტე­ნის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ჩემ­თვის უც­ნობ­მა კაც­მა ეროვ­ნუ­ლი ნიშ­ნით შე­უ­რა­ცხყო­ფა მო­მა­ყე­ნა.

"ქარ­თულ ზღა­პარ­ში" ჩემს რიგს ვე­ლო­დე­ბო­დი და ვთხო­ვე ცოტა უკან დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი­ყო, ეს რუ­სუ­ლად ვთქვი... რა­ტომ რუ­სუ­ლად? ავ­ტო­მა­ტუ­რად გა­ვა­კე­თე, რად­გან დე­და­ჩე­მი რუ­სია და რამ­დე­ნი­მე ენა­ზე ვლა­პა­რა­კობ...

სამ­წუ­ხა­როდ, არა­ვინ გვერ­დში არა­ვინ და­მიდ­გა, პატ­რუ­ლი მო­ვი­და, მაგ­რამ ვე­რა­ფე­რი მო­ა­ხერ­ხა. პო­ლი­ცი­ამ მი­თხრა, რომ არ არ­სე­ბობს არც კა­ნო­ნი და არც ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ჯა­რი­მა, რო­მე­ლიც ით­ვა­ლის­წი­ნებს ეროვ­ნუ­ლი თავ­დას­ხმე­ბის­თვის სას­ჯელს.

მე­ში­ნია სა­ქარ­თვე­ლო არ არის უსაფრ­თხო, უკვე ქუ­ჩა­ში, უც­ნო­ბე­ბი, უც­ნო­ბე­ბი თავს ეს­ხმი­ან. მე­ში­ნია... ისე ცუ­დად ვგრძნობ თავს, ვერც პო­ლი­ცია მი­ცავს და ვერც სა­ხელ­მწი­ფო... და რა ვთქვათ მათ­ზე, ვინც მო­ვი­და და ქარ­თუ­ლი არ იცის! ამ კა­ცის სა­ხე­ლი მინ­დო­და გა­მე­გო, რო­მელ­მაც თქვა, რომ ცნო­ბი­ლი მწე­რა­ლი იყო... სირ­ცხვი­ლია, თუ ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ასე იქ­ცე­ვი­ან სა­ჯა­რო ად­გი­ლას და გა­მო­ხა­ტა­ვენ ღია აგ­რე­სი­ას.

მე პი­რა­დად მი­მაჩ­ნია, რომ პო­პუ­ლა­რულ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა მა­გა­ლი­თი უნდა მის­ცენ თა­ვი­ან­თი ქცე­ვით. რო­გორ ვი­ცხოვ­რო ახლა თბი­ლის­ში?მად­ლო­ბა ყვე­ლას ყუ­რა­დღე­ბის­თვის" - წერს მარ­გო ლუ­ჩკო.