"როდესაც უმცროსმა ქალიშვილმა გადაწყვიტა, რომ მამა არ არის სახლში უსარგებლო ნივთი..." - რას წერს ალექსეი არესტოვიჩი? - კვირის პალიტრა

"როდესაც უმცროსმა ქალიშვილმა გადაწყვიტა, რომ მამა არ არის სახლში უსარგებლო ნივთი..." - რას წერს ალექსეი არესტოვიჩი?

უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტის ოფი­სის მრჩე­ვე­ლი ალექ­სეი არეს­ტო­ვი­ჩი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ინ­სტაგ­რამ­ში" სქ­რინ­შოტს აქ­ვეყ­ნებს, სა­დაც ჩანს, რომ მას უკვე მი­ლი­ო­ნი გა­მომ­წე­რი ჰყავს.

არეს­ტო­ვი­ჩი წერს: "რო­დე­საც უმ­ცროს­მა ქა­ლიშ­ვილ­მა გა­და­წყვი­ტა, რომ მამა არ არის სახ­ლში სრუ­ლი­ად უსარ­გებ­ლო ნივ­თი და პრინ­ციპ­ში შე­უძ­ლია მი­სით და­ინ­ტე­რეს­დეს“.

რო­გორც ჩანს პო­ლი­ტი­კო­სის ქა­ლიშ­ვილს ძა­ლი­ან გა­უ­ხარ­და მა­მის გულ­შე­მატ­კივ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა. უკ­რა­ი­ნულ მე­დი­ა­ში კი მე­ტად პო­პუ­ლა­რულ არეს­ტო­ვიჩ­ზე ასე ხუმ­რო­ბენ:

"ვიდ­რე უკ­რა­ი­ნე­ლი ქა­ლე­ბი ალექ­სეი არეს­ტო­ვიჩ­ზე ოც­ნე­ბო­ბენ, არის ისე­თი ქალი, რომ­ლის­გან აღი­ა­რე­ბა­ზეც თა­ვად ოც­ნე­ბობ­და... და ბო­ლოს და ბო­ლოს, მა­მას ჰყავს მი­ლი­ო­ნი გა­მომ­წე­რი და უმ­ცრო­სი ქა­ლიშ­ვი­ლიც უკვე გან­სა­კუთ­რე­ბულ პა­ტივს სცემს მას..."

უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენ­ტის ოფი­სის მრჩე­ვე­ლი ალექ­სეი არეს­ტო­ვი­ჩი ომის დროს მსოფ­ლი­ომ გა­იც­ნო. ის აქ­ტი­უ­რია სო­ცი­ა­ლირ ქსელ­ში და ხში­რად აკე­თებს ომის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ზე გან­ცხა­დე­ბებს. მას მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მთა­ვარ "და­მამ­შვი­დე­ბელს“ და უკ­რა­ი­ნე­ლი ქა­ლე­ბის გულ­თამ­პყრო­ბელ ახალ სექსსიმ­ბო­ლო­საც კი უწო­დე­ბენ.

ალექ­სეი 2015 წლი­დან და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლია ანას­ტა­სია არეს­ტო­ვიჩ­ზე, პო­ლი­ტი­კო­სის ცოლი არის ერთ-ერთი უკ­რა­ი­ნუ­ლი გა­მომ­ცემ­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დი­რექ­ტო­რი. წყვილს ორი სა­ერ­თო შვი­ლი ჰყავს - გო­გო­ნა და ვაჟი, ასე­ვე არეს­ტო­ვიჩს ჰყავს ქა­ლიშ­ვი­ლი პირ­ვე­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­დან. წყვი­ლი იშ­ვი­ა­თად აქ­ვეყ­ნებს ერ­თობ­ლივ ფო­ტო­ებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში. (წყარო)